Ağ Paketleri ve Sunucu Adli Bilişim İncelemeleri

Ağ Paketleri ve  Sunucu Adli Bilişim İncelemeleri

Ağ Adli Bilişim Analizi

Ağ adli bilişimi (network forensics) dijital adli bilişiminin (digital forensics) bir alt dalıdır. Ağ adli bilişiminde; bilgi toplama, adli delil elde etme ve sızma tepiti amaçlarıyla bilgisayar ağlarının izlenmesi ve elde edilen bu verilerin analizi yapılmaktadır.

Ağ adli bilişimi, adli bilişim kavramı içerisinde oldukça yeni bir alandır. İnternetin yaygınlık kazanmasına bağlı olarak evlerde ve iş yerlerinde kullanılan birçok uygulamanın bilgisayar ağları üzerinden yapılmasından dolayı adli bilişimin bu alt kolunun popülerliği artmıştır.

Sunucu Server Adli Bilişim İncelemesi 

Sunucu adli bilişim servisi; suçluların bir kurum ya da firmaya ait bir sisteme sızmaları, bu sistemlere maddi çıkar veya kişisel eğlence için zarar vermeleri sonucu kurum ya da firmanın saygınlığının zedelenmesi sebebiyle, tüm sisteme ait logların bilgisayar sunucularının ve ağ üzerinden giden paketlerin incelenmesi, gerekli ilişkilendirmelerin yapılması, raporlanması ve adli makamlara sunulması süreçlerini kapsamaktadır.

Server Sistemlerde Adli Analizinde Active Directory, Exchange Server, DNS, Domain, Web Server gibi rollere sahip  sunucularda incelemeler , Dinamik Disk ve RAID yapıları üzerindeki maniplasyonların aydınlatılması  ve roller ve uygulamara ait kayıtlar üzerinde inceleme uygulamalı olarak yapılır.  File Server ve  Server domain ilişkileri raporlanır.

 

 

SİZİ ARAYALIM
MyDISK Logo