HTS Baz İstasyonu Analizi


HTS Baz İstasyonu Analizi

Medya gündeminde suç olarak basına yansıyan her olayın telefon görüşmeleriyle ilişkilendirilmesi telefon kayıtlarıyla ilgili adli süreçleri de oldukça karmaşık hale getirmiştir.Suç ildeği şüphesi taşıyan yahut işlenen bir suçun aydınlatılması için yapılan takip ve dinleme faaliyetleri aynı değildir. Bu bakımdan istihbari amaçlı ve salt suç şüphesinene istinaden konuşma ve mesajlaşmaların takip edildiği kayıt sistemine “önleyici dinleme”. Bir suç işlendikte sonra bu suçun faillerinin açığa çıkarılmasına yönelik kayıtların dinlenilip kaydelilmesi ise “dinleme” faaliyeti olarak tanımlanır. HTS Raporu/Dökümü (Historical Traffic Search) ise kişilerin sahip oldukları telefonlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmlerin arayan,aranan; arama zamanı,arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgileri kapsar. HTS raporu hazırlanırken kişilerin gerçekleştirdikleri iletişimin içeriğine müdahale edilmez. İletişimin içeriğinin takip edilip raporlanması “dinleme” faaliyetinin konusudur. HTS raporlarının hazırlanması özel bir adli bilişim uzmanlığının konusudur zira Savcıların hakim kararıyla TİB’den (Telekominikasyon İletişim Başkanlığı) talep ettiği veriler ham halde gelir.Bu noktadan sonra GSM opertörlerinin gönderdiği verilerin birbirleriyle ilişki bağını ortaya çıkarmak, kayıtlarla ilgili modellemeller yapmak, elde edilen verilerin istatistiki olarak ortaya koymak ve bu veriler üzerinden güvenirlilik sorgulamaları yapılarak mevcut delil ve ifadelerle tutarlılığının açığa çıkarılmak konuyla ilgili adli bilişim uzmanlarının sunduğu HTS raporlarını oluşturur.

İletişim olanaklarının artmasıyla suç ve suçluluların ortaya çıkarılması çok daha çetrefilli hal almıştır. Organize olarak gerçekleştirilen suçların birçoğunda suçlular arkalarında delil ve tanık bırakmadan , çoğu zaman herhangi bir mağdur da olmadan suç işleyebilir olmuşlardır. Hırsızlık, fuhuş, insan kaçakçılığı gibi suçların tespiti ve suçluların yakalanması için teknolojiden istifade etmek kaçınılmaz olmuştur. Bu noktada bahsi geçen suçların engellenmesi ve aydınlatılması İletişim cihazlarının takip edip iletişim sürecine dair verilerin analiz edilmesiyle oldukça kolay hale gelmiştir. HTS dökümleri sayesinde büyük bir doğruluk ve objektiflikle suç gruplarının ilişki soy ağacı ortaya çıkarılabilmektedir.Bu noktada suçun açığa çıkarılması ve suçluların hakkaniyete uygun olarak cezalandırılmalarıyla birlikte herhangi bir mağduriyete ve kayba mahal vermeden suçun önlenmesi de mümkün olmuştur.

 

HTS Baz İstasyonu Analizi ile ilgili aramalar:

 • Hts raporu örneği
 • Geriye dönük hts raporu
 • Hts raporu kaç günde çıkar
 • Hts kayıtları nasıl alınır
 • Hts neyin kısaltması
 • Hts raporu nasıl alınır
 • Hts kayıtları kaç günde çıkar
 • Hts kayıtları delil
 • Hts kayıtları ne kadar saklanır
   
SİZİ ARAYALIM
Bugüne kadar 191307 kişi, müşteri temsilcilerimizden destek almıştır.
Görüşmek istediğiniz temsilcimizi seçiniz.
Aramamızı istediğiniz saati seçiniz.
MyDISK Logo