Ses İnceleme ve İyileştirme

Ses İnceleme ve İyileştirme

Delil niteliğin taşıyan seslerin adli bilişim uzmanları tarafından işlemler yapılarak incelenmesine ses analizi denir. Ses analizi; sesin karşılaştırılması, sesin çözümlenmesi, sesin iyileştirilmesi gibi ses incelemelerini içerir.

MyDISK alanındaki uzman ve ekip ve donanımları ile ses analizi ve iyileştirmesi yaparak sizlere bilirkişi raporu/uzman mütalaası verebilmektedir.

Adli Ses İnceleme Alanları

1.  Konuşmacı Tanıma İncelemeleri

İncelenecek sesin, -delil sayılmış orijinal ses- kimliği bilinen şüpheli/şüphelilerin bir veya daha fazla ses ile benzerliklerini ya da farklılıklarını ortaya koyarak sesin tanımlamasıdır. Sesin tanımasında çeşitli ölçümler yapılarak konuşma tüm parametrelerle (vurgu, tonlama, söz dizimi gibi) ele alınarak ses tanımlanır. Ses tanıması analizinde ses iyileştirmeleri de yapılabilmektedir. Bu aşamada en önemli zorluk delil ile karşılaştırma yapılması istenen sesin karşılaştırmaya uygun olmasıdır yani sesin kaliteli olmasıdır.

2.  Ses İyileştirilmesi

Ses kaydının iyileştirilmesi, sesin kalitesini arttırmak, sesi anlaşılabilir hale getirme işlemlerine denir. Gürültü temizleme, filtreleme, ses sinyallerinin iyileştirilmesi, sinyallerin belirginleşmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır.

3.  Ses Çözümleme ve Tapeleştirme

Ses kaydı çözümleme ve tapeleştirme, ses iyileştirilmesinden sonra sesin kimliklendirilmesi ve yazıya aktarılması işlemidir.

4.  Montaj ve Manipülasyon

Ses kaydının üzerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını, orijinalliğinin bozulup bozulmadığının tespitidir.

MyDISK Logo