Bilirkişi Adli Belge İnceleme

Adli Belge İnceleme

Adli belge, herhangi bir şekil, işaret, sembol içeren dava konusu olan olayların doğruluğunu kanıtlamak için kullanılan her türlü evrak, not gibi belgeleri kapsayan bir vakıadır. Adli belge inceleme ; delil niteliği bulunan yazılı ya da matbu belge üzerinde bilimsel yöntemlerin ve olayların çözümlenmesi için gerekli teknikler kullanılarak şüpheli belgeler üzerindeki değişiklikler ile belgelerde sahtecilik yapılıp yapılmadığı gibi konuların uzmanlar tarafından bulunması ve adli belge inceleme tespitinin yapılmasıdır.

Bilgisayar Adli Bilişimi ile ilgili biz MyDISK olarak; formel veya spesiyal belgelerin üzerinde bulunan imza ve yazıların iyileştirilmesi, belge üzerindeki değişikliklerin hangi yöntemlerle yapıldığını, el daktilo makine yazıları gibi çeşitli belgelere atılmış imzaları inceleyip sahte belgedeki verileri dijital görüntüler, dökümanlar ve belgeler üzerinde tarafsız, yetenekli ve kamil uzmanlar tarafından bilirkişi raporu ile kanıtlama imkanı sağlanmaktayız.

Aşağıdaki Durumlardan Birine mi Mağruz Kalıyorsunuz ? Bilgisayar Adli belge incelemelere ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • İmzanın taklit edilerek herhangi bir senet üzerinde borçlu mu çıkarıldınız?
  • Doküman ve belgeler üzerindeki sahte belgelerden kaçınmak mı istiyorsunuz?  
  • Sahte imza ile sözleşmelere maruz kalıp borçlu mu kaldınız?
  • Farklı amaçla yazılmış belgenin üzeri değiştirilerek amacı dışında kullanıma mı uğradınız?
  • Hile ve Entrika ile yapılan karmaşık yöntemle ele geçirilen belgelere mi maruz kaldınız?

 

MyDISK Logo