HTS Baz İstasyonu Analizi

HTS Baz İstasyonu Analizi

HTS Nedir ?

Hakim ya da cumhuriyet savcısı kararı gereğince Bilgi Teknolojileri Kurumuna yapılan talep çerçevesinde, belirlenmiş bir numaraya ait iletişim bilgilerinin tespit edilmesi, dinlenmesi ve kayda alınmasını kapsayan raporlardır. Bu raporlara HTS ismi verilmektedir. Bunların incelenip yorumlanması ise tam anlamı ile profesyonellik gerektirmektedir. 

HTS, telefonlardaki konuşmalar, mesajlaşmalar vb. gibi unsurların tek bir platformdan elde edilmesidir. Fakat bu raporu elde etmek sanıldığı kadar kolay değildir. Bu bilgilerin suçsuz vatandaşların haberleşme hürriyetlerine ve genel anlamda özgürlüklerine kısıtlama getirmeyecek şekilde kullanılması çok önemli bir gerekliliktir. 

HTS Baz İstasyonu Analizi

Genel olarak çok zor durumda kalınmadıkça başvurulmayan bu yöntem birçok suçun tespit edilmesi konusunda oldukça faydalı bilgiler elde edilmesini sağlar. Belirli bir telefon numarasına ait iletişim bilgilerinin tespiti, dinlenmesi ve kayıt altına alınmasını kapsar. Kayıt altına alınan bu raporlara HTS Baz istasyonu rapor analizi denilmekte ve incelenmesi ise uzmanlık gerektirmektedir. 

MyDISK uzmanları tarafından HTS Raporu incelemelerinde; iletişimin dinlenmesi (konuşmaların içeriği) yine savcılık ve mahkeme kararınca sadece belli suçlarda verilmektedir. HTS Baz istasyonlarının sinyal özelliklerinden, iletişimin karşılıklı olarak (arayan/aranan) değerlendirilmesi, tüm farklı iletişimlerin bir bütün olarak incelenmesi, raporların yorumlanması, rapordaki tüm numaraların istatistikinin çıkarılması, ulaşılıp ulaşılamayan görüşmelerin belirlenmesi, GSM hattının sahibi ile kullanıcısının farklı olabilme ihtimalinin dosya kapsamından çıkarılarak değerlendirilmesi, baz istasyonlarının haritalaştırarak konum, hız, zaman vb. bilgilerinin modellenmesi ve tüm bunlarla birlikte dosya kapsamında ki delil ve ifadelerin bu kayıtlarla örtüştürülerek gerek sanık yada şüpheli bazlı gerek tek tek arama bazlı gerekse de olay bazlı çelişkilerin ispatlarla ortaya konması ve bunların raporlanması konusunda çok önemli deliller elde edilebilmektedir.

HTS Kayıtları ve Baz İstasyonu analizi ile ilgili aramalar;

  • Hts kaydı alınan bir davam var telefon görüşmesi bana ait değil.
  • HTS raporu’ alımında savcı kararı yeterli; CMK’nın 135. maddesinde yapılan değişikliğe göre savcılar gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hâkim kararı olmaksızın geçmişe dönük arama kayıtlarını (HTS) isteyebilecek.

  • Belirtilen cep telefonu hatları ile yapılan görüşmelerin hangi baz istasyonuna ait olduğu ve arayan aranan olarak dökümü ile görüşme yapan abonelerin açık adres ve kimlik bilgilerinin tespiti yapılabilir.

  • İşyerinde yapılan hırsızlık olayı veya cinayet ile ilgili olarak, suçun aydınlatılması ve faillerinin belirlenmesi amacıyla, kolluk meciince belirtilen telefon hatları ile yapılan görüşmelerin hangi baz istasyonlarına ait olduğu tespiti yapılabilir.

MyDISK Logo