Bilirkişi Kriminal Büro İncelemeleri

Kriminal Büro İncelemeleri

MyDISK Kriminal Büro,1995 yılından beri dünyanın sayılı, Türkiye’nin lider kriminal inceleme bürosu ve adli bilişim firmasıdır.

MyDISK tüm dünyaca kabul görmüş en çok tercih edilen T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığına kayıtlı ve adli bilişim sertifikalarına sahip en eski kriminal büro firmasıdır.

MyDISK Kriminal Büro inceleme ekibinin tamamı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan tüm illerdeki Hukuk ve Ceza Mahkemelerine bağlı Adalet Komisyonu Adli Bilişim, İnternet ve Sahtecilik Suçları gibi konularda Adli Bilirkişi listelerinde yer almaktadır. Uzmanlık alanı çerçevesinde on binin üzerindeki davada görev almış, bilirkişi olarak atanmış, bilir kişi raporu ve uzman mütalaalası sunmuştur. MyDISK Uluslararası ve Kriminal Büro hizmeti veren yerlerin en iyisidir.

MyDISK Kriminal Büro bünyesinde konusunda uzmanlık sertifikasına sahip çalışanlarıyla aşağıda belirtilen tüm konularda, bireysel ve tüzel kişilere, hukuk bürolarına bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kriminal Nedir ?

İdari ve Adli soruşturma veya kovuşturma esnasında bilimsel delillerin analiz ve değerlendirilerek bir sonuç ve kanaate varılmasına kriminal denir. Kriminal suçlu ise mevcut kanaatlerin suçlu gösterdiği kişi demektir. MyDISK Kriminal Büronun, aktif kriminal hayatı ilk kurulduğu günden beri devam etmektedir. Kriminal inceleme yöntemleri olarak uluslar arası kabul görmüş tüm donanım ve yazılımlarına sahibidir. Sahip olduğu kadrosu kriminal bilgiler ve kriminal inceleme yöntemleri konusunda ihtisas yapmış kişilerdir. İncelemiş olduğu vakalar bir çok kriminal film senaryosu ve senaristi tarafından örnek emsal olarak kullanılmıştır. Kriminal rapor örneklerimiz, binlerce vakadan sonra, deneyimimiz ile anlatılabilir ve anlaşılabilir halde yetkili birimlere sunulmakta ve mağdur mağduriyetini doğru bir şekilde ifade etmektedir.Büyük verilerin analizini yapan "bigdata" kriminal  kavramını icat eden bir kriminal ofistir. Bahse konu verdiğimiz hizmeti siz müşterilerimize karşı art niyet ile kullanan bir çok merdiven aldı firma günümüzde bulunmaktadır. Ve bu firmalar bize kriminal bir flim izletmektedir. Bu merdiven aldı firmalara siyah kriminal diyebiliriz. MyDISK kurumsallığını beyaz kriminal olarak tanımlamaktayız. Bu tarz kriminal bilgilerin KVKK kişisel verilerin korunması kanununa uyulması sureti ile saklanması gerekmektedir. Firmamız gizlilik sözleşmeleri mahreminize kati surette özen göstermektedir.

Kriminal İnceleme Nedir?

Suça ilişkin delillerin bilimsel ve teknik yöntemlerle incelenmesi, analiz yapılması ve değerlendirilmesidir. Yapılan kriminal incelemeler sonucunda, bahse konulu suç ve unsurlarına ait delillerin tespit edilmesi ve olayın açığa çıkması sağlanmaktadır. Araştırmalar uzman kişiler ve uygun araç-gereçler ile prosedürlere uygun şekilde yapılmaktadır.

Kriminal Rapor Nedir?

Kriminal incelemenin akabinde, uzman veya bilirkişi tarafından sonuçların deliller ışığında sorumlu merciye sunulmasıdır.

Kriminal İnceleme Ne Kadar Sürer?

Kriminal inceleme süresi, suç konusu, mahkeme süreci veya analiz yöntemlerine göre değişmektedir.

Kriminal İnceleme Raporları Ne Kadar Sürmektedir?

Mahkemeler tarafından bilirkişilere verilen incelemelerde 1 ay süre içinde, incelemelerin uzun süreceğine uzman tarafından kanaat getirildiğinde ise mahkemeden ek süre talep edilerek en fazla 3 ay gibi bir sürede duruşma tarihinden önce rapor teslim edilir.

MYDISK'in Sunduğu Kriminal İncelemeler:

  • Kriminal Büro Mobil Cihaz, Cep Telefonu, Android, Iphone, Smartphone Bilirkişi İncelemesi 
  • Kriminal Büro Bilgisayar İnceleme Bilirkişi Raporu
  • Kriminal Büro Görüntü İyileştirme, Karşılaştırma, İnceleme Bilirkişi Raporu
  • Kriminal Büro Ses inceleme ve Karşılaştırma İnceleme Bilirkişi Raporu
  • Kriminal Büro Belge, Yazı, İmza ve Tahrifat İnceleme Bilirkişi Raporu
  • Kriminal Büro Olay Yeri İnceleme Bilirkişi Raporu
  • Kriminal Büro Zaralı Yazılım Analizi Bilirkişi Raporu
  • Kriminal Büro CD/DVD İnceleme Bilirkişi Raporu
  • Sahtelik İddiasında Kriminal İnceleme Raporu ve Mahkumiyet Bilirkişi Raporu
MyDISK Logo