Kriminal İnceleme

Kriminal İnceleme

MyDISK Kriminal Büro,  1995 yılından beri dünyanın sayılı, Türkiye’nin lider kriminal inceleme ve adli bilişim firmasıdır.

MyDISK tüm dünyaca kabul görmüş en çok tercih edilen T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığına kayıtlı ve adli bilişim sertifikalarına sahip en eski veri kurtarma firmasıdır.

MyDISK Kriminal inceleme ekibinin tamamı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan tüm illerdeki Hukuk ve Ceza Mahkemelerine bağlı Adalet Komisyonu Adli Bilişim, Bilişim, İnternet ve Sahtecilik Suçları gibi konularda Adli Bilirkişi listelerinde yer almaktadır. Uzmanlık alanı çerçevesinde on binin üzerindeki davada görev almış, bilirkişi olarak atanmış ve uzman mütalaaları sunmuştur. Kriminal inceleme yapan yerlerin en önemlisidir.

MyDISK bünyesinde barındırdığı konusunda uzmanlık sertifikasına sahip çalışanlarıyla aşağıda belirtilen tüm konularda, bireysel ve tüzel kişilere, hukuk bürolarına bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kriminal İnceleme Nedir?

Suça ilişkin delillerin bilimsel ve teknik yöntemlerle incelenmesi, analiz yapılması ve değerlendirilmesidir. Yapılan kriminal incelemeler sonucunda, bahse konulu suç ve unsurlarına ait delillerin tespit edilmesi ve olayın açığa çıkması sağlanmaktadır. Araştırmalar uzman kişiler ve uygun araç-gereçler ile prosedürlere uygun şekilde yapılmaktadır.

Kriminal Rapor Nedir?

Kriminal incelemenin akabinde, uzman veya bilirkişi tarafından sonuçların deliller ışığında sorumlu merciye sunulmasıdır.

Kriminal İnceleme Ne Kadar Sürer?

Kriminal inceleme süresi, suç konusu, mahkeme süreci veya analiz yöntemlerine göre değişmektedir.

Kriminal İnceleme Raporları Ne Kadar Sürmektedir?

Mahkemeler tarafından bilirkişilere verilen incelemelerde 1 ay süre içinde, incelemelerin uzun süreceğine uzman tarafından kanaat getirildiğinde ise mahkemeden ek süre talep edilerek en fazla 3 ay gibi bir sürede duruşma tarihinden önce rapor teslim edilir.

MYDISK'in Sunduğu Kriminal İncelemeler:

  • Kriminal Mobil Cihaz, Cep Telefonu, Android, Iphone, Smartphone İnceleme
  • Kriminal Bilgisayar İnceleme Raporu
  • Kriminal Görüntü İyileştirme, Karşılaştırma, İnceleme Raporu
  • Kriminal Ses inceleme ve Karşılaştırma İnceleme Raporu
  • Kriminal Belge, Yazı, İmza ve Tahrifat İnceleme Raporu
  • Kriminal Olay Yeri İnceleme
  • Kriminal Zaralı Yazılım Analizi
  • Kriminal CD/DVD İnceleme
  • Sahtelik İddiasında Kriminal İnceleme Raporu ve Mahkumiyet
MyDISK Logo