Bağımsız Dijital İç Denetim

Bağımsız Dijital İç Denetim

İç denetim, yönetimin ve çalışanların iş içindeki belirlenmiş hedeflerinin gerçekleştirilmesinde performans kalitesi ile ilgili analiz, değerlendirme, tavsiyeler ve bilgi sunulmasını sağlar.

Bağımsız denetim ise  çıkar çatışmalarını önlemek için bağımsız ve yetkili şirket yada kurum dışından  denetim gerçekleştirerek tespitlerin bağımsızlığını muhafaza eder.

Bağımsız Dijital İç Denetim bağımsız kontrollerin dijital denetim teknolojileri kullanılarak daha az zamanda ,güvenilir bir şekilde, daha fazla veriyi inceleyerek denetim yapılmasına fırsat verir.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle ve insanlara olan güvenin azalmasıyla biz MyDISK olarak bağımsız denetimin ya da iç denetimin tek başına yeterli olmacağını düşünüyoruz ve “Bağımsız Dijital İç Denetim” hizmeti vermek üzere firmamızda T.C Adalet Bakanlığı'na Bağlı Bilirkişi’ lerle çalışmaktayız. Bağımsız Dijital İç Denetçi, uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde denetimlerini gerçekleştirir.

Bağımsız Dijital İç Denetim’e İhtiyaç Duyulacak Yerler

 • Finansal Kuruluşlar ve Bankalar
 • Tüm sermaye şirketleri
 • Ortalık kuracağınız bir kuruluş, şirket vs.
 • Belediyeler
 • Kamu kuruluşları

Bağımsız Dijital İç Denetimin Sağlayacağı Yararlar

 • Çalışanlarınızın rakip firmalara sanayi casusluğu yapıp yapmadığı öğrenilir.
 • Şirket içindeki soruşturma daha kısa sürede daha fazla veri incelenerek doğru bilgi akışı sağlanır.
 • Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli dijital teknik önlemler alınır.
 • Finansal tabloların sunduğu verileri uluslarası analiz yöntemleri kullanarak gerçeği yansıtıp yansıtmadığı anlaşılır.
 • Çalışanlarınızın bir hile yapması riskini en aza indirgemiş olursunuz.
 • Olası risklere karşı savunma planı oluşturabilirsiniz.

 

MyDISK Logo