Hts Kayıtları İçerisindeki Tanımlar ve Açıklamaları

Hts Kayıtları İçerisindeki Tanımlar ve Açıklamaları

Tarafınıza Tuzak, Kumpas veya Komplo kurulmuş olabilir, düzenleyeceğimiz Mor Beyin, ByLock Bilirkişi Raporu neticesinde şüpheli veya sanık bir kişinin masumiyeti  ve  suçsuzluğunu ispat edebilmekteyiz.

HTS Raporu Nedir?

HTS raporu, belirli bir numaraya ait iletişim bilgilerinin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasıdır.

Baz istasyonlarının sinyal özelliklerinden, iletişimin karşılıklı olarak (arayan/aranan) değerlendirilmesi, tüm farklı iletişimlerin bir bütün olarak incelenmesi, raporların yorumlanması, rapordaki tüm numaraların istatistikinin çıkarılması, ulaşılıp ulaşılamayan görüşmelerin belirlenmesi, hattın sahibi ile kullanıcısının farklı olabilme ihtimalinin dosya kapsamından çıkarılarak değerlendirilmesi, baz istasyonlarının haritalaştırarak konum, hız, zaman gibi bilgiler yer alıyor. Bilgilerinin modellenmesi ve tüm bunlarla birlikte dosya kapsamında ki delil ve ifadelerin bu kayıtlarla örtüştürülerek gerek sanık yada şüpheli bazlı gerek tek tek arama bazlı gerekse de olay bazlı çelişkilerin ispatlarla ortaya konması ve bunların raporlanması sürecini kapsıyor.

Tanımlar :

  • MSISDN: Internete erisen GSM numarasıdır.
  • Özel IP: Yerel aglarda (LAN) kullanılan, tahsis edildigi an itibariyle her cihaz için tekil olan, internete erisimi olmayan IP adresleridir.
  • Port (Özel/ Genel): TCP/UDP protokollerinde noktadan noktaya iletisim amacıyla kullanılan 0-65535 aralıgındaki numaralardır.
  • Genel IP: Genel aglarda (WAN) kullanılan, farklı portlar üzerinden birden fazla cihaza atanabilen(NAT yöntemi ile) IP adresidir. Aynı Genel IP adresinin, aynı anda kaç farklı cihaza atanacagı operatörler arasında farklılık gösterebilmektedir.
  • Hedef IP: Internet erisiminin yapıldıgı sunucunun IP adresidir.
  • Hedef Port: Internet erisimi yapılan sunucunun, erisilen port numarasıdır.
  • IMEI (International Mobile Equipment Identity): IMEI numarası en az 14 karakterli olmalıdır. IMEI numarasının ilk 14 karakteri telefon cihazlarına ait tekil bir numarayı ifade etmektedir. 15. karakter, ilk 14 numaradan bazı aritmetik hesaplarla üretilen dogrulama numarasıdır. Aynı IMEI numarasının 15. karakteri bazı GSM isletmecileri kayıtlarında 0 (sıfır) olarak bazılarında ise farklı bir numara olarak tutulabilmektedir. Bu nedenle IMEI numaralarına ait dökümler olusturulurken ilk 14 karakteri uyan kayıtlar dikkate alınmaktadır.
  • IMSI (International Mobile Subscriber Identity): Bir GSM hattının dünyadaki tekil numarasıdır. Ilk 3 karakter ülkeyi, sonraki 2 karakter GSM operatörünü tanımlar.
  • BAZ : Internet trafiginin basladıgı baz istasyonunun adresidir.
MyDISK Logo