Hts Kayıtları İçerisindeki Tanımlar ve Açıklamaları

Hts Kayıtları İçerisindeki Tanımlar ve Açıklamaları

Tarafınıza Tuzak, Kumpas veya Komplo kurulmuş olabilir, düzenleyeceğimiz Mor Beyin, ByLock Bilirkişi Raporu neticesinde şüpheli veya sanık bir kişinin masumiyeti  ve  suçsuzluğunu ispat edebilmekteyiz.

HTS Raporu Nedir?

HTS raporu, belirli bir numaraya ait iletişim bilgilerinin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasıdır.

Baz istasyonlarının sinyal özelliklerinden, iletişimin karşılıklı olarak (arayan/aranan) değerlendirilmesi, tüm farklı iletişimlerin bir bütün olarak incelenmesi, raporların yorumlanması, rapordaki tüm numaraların istatistikinin çıkarılması, ulaşılıp ulaşılamayan görüşmelerin belirlenmesi, hattın sahibi ile kullanıcısının farklı olabilme ihtimalinin dosya kapsamından çıkarılarak değerlendirilmesi, baz istasyonlarının haritalaştırarak konum, hız, zaman gibi bilgiler yer alıyor. Bilgilerinin modellenmesi ve tüm bunlarla birlikte dosya kapsamında ki delil ve ifadelerin bu kayıtlarla örtüştürülerek gerek sanık yada şüpheli bazlı gerek tek tek arama bazlı gerekse de olay bazlı çelişkilerin ispatlarla ortaya konması ve bunların raporlanması sürecini kapsıyor.

Tanımlar :

  • MSISDN: İnternete erişen GSM numarasıdır.
  • Özel IP: Yerel ağlarda (LAN) kullanılan, tahsis edildiği an itibariyle her cihaz için tekil olan, internete erişimi olmayan IP adresleridir.
  • Port (Özel/ Genel): TCP/UDP protokollerinde noktadan noktaya iletişim amacıyla kullanılan 0-65535 aralığındaki numaralardır.
  • Genel IP: Genel ağlarda (WAN) kullanılan, farklı portlar üzerinden birden fazla cihaza atanabilen (NAT yöntemi ile) IP adresidir. Aynı Genel IP adresinin, aynı anda kaç farklı cihaza atanacağı operatörler arasında farklılık gösterebilmektedir.
  • Hedef IP: İnternet erişiminin yapıldığı sunucunun IP adresidir.
  • Hedef Port: İnternet erişimi yapılan sunucunun, erişilen port numarasıdır.
  • IMEI (International Mobile Equipment Identity): IMEI numarası en az 14 karakterli olmalıdır. IMEI numarasının ilk 14 karakteri telefon cihazlarına ait tekil bir numarayı ifade etmektedir. 15. karakter, ilk 14 numaradan bazı aritmetik hesaplarla üretilen doğrulama numarasıdır. Aynı IMEI numarasının 15. karakteri bazı GSM işletmecileri kayıtlarında 0 (sıfır) olarak bazılarında ise farklı bir numara olarak tutulabilmektedir. Bu nedenle IMEI numaralarına ait dökümler oluşturulurken ilk 14 karakteri uyan kayıtlar dikkate alınmaktadır.
  • IMSI (International Mobile Subscriber Identity): Bir GSM hattının dünyadaki tekil numarasıdır. İlk 3 karakter ülkeyi, sonraki 2 karakter GSM operatörünü tanımlar.
  • BAZ : İnternet trafiğinin başladığı baz istasyonunun adresidir.
MyDISK Logo