Hts Kayıtları İçerisindeki Tanımlar ve Açıklamaları

Hts Kayıtları İçerisindeki Tanımlar ve Açıklamaları

MSISDN:
Internete erisen GSM numarasıdır.
Özel IP:
Yerel aglarda (LAN) kullanılan, tahsis edildigi an itibariyle her cihaz için tekil olan, internete erisimi olmayan IP adresleridir.
Port (Özel/ Genel):
TCP/UDP protokollerinde noktadan noktaya iletisim amacıyla kullanılan 0-65535 aralıgındaki numaralardır.
Genel IP:
Genel aglarda (WAN) kullanılan, farklı portlar üzerinden birden fazla cihaza atanabilen(NAT yöntemi ile) IP adresidir. Aynı Genel IP adresinin, aynı anda kaç farklı cihaza atanacagı
operatörler arasında farklılık gösterebilmektedir.
Hedef IP:
Internet erisiminin yapıldıgı sunucunun IP adresidir.
Hedef Port:
Internet erisimi yapılan sunucunun, erisilen port numarasıdır.
IMEI (International Mobile Equipment Identity):
IMEI numarası en az 14 karakterli olmalıdır. IMEI numarasının ilk 14 karakteri telefon cihazlarına ait tekil bir numarayı ifade etmektedir. 15. karakter, ilk 14 numaradan bazı aritmetik
hesaplarla üretilen dogrulama numarasıdır. Aynı IMEI numarasının 15. karakteri bazı GSM isletmecileri kayıtlarında 0 (sıfır) olarak bazılarında ise farklı bir numara olarak
tutulabilmektedir. Bu nedenle IMEI numaralarına ait dökümler olusturulurken ilk 14 karakteri uyan kayıtlar dikkate alınmaktadır.
IMSI (International Mobile Subscriber Identity):
Bir GSM hattının dünyadaki tekil numarasıdır. Ilk 3 karakter ülkeyi, sonraki 2 karakter GSM operatörünü tanımlar.
BAZ :
Internet trafiginin basladıgı baz istasyonunun adresidir.

MyDISK Logo