Bilirkişi Raporu ve Genel Bilgiler

Bilirkişi Raporu ve Genel Bilgiler

Bilirkişi kimdir?

Bilirkişi hakimin ihtisas ve uzmanlık alanına girmeyen konularda kendi bilgisi, tecrübesi ile bir davanın çözülebilmesi için görüş ve kanaatini bildiren kişidir. Bilirkişi kanaatlerini bir bilirkişi raporu altında resmiyete döküp talep eden makama sunulan kişidir.

Özel Bilirkişi raporu ne zaman sonuçlanır?

Bilirkişi raporu dava içerisinde bilirkişiye tevdi edilen dosya muhteviyatındaki ekler veriler soruşturmadaki kişi sayısı ve bilirkişiden Talep edilen bilgilere göre değişiklik gösterir. Örneğin; Ortalama devlet bilirkişisi teslimat süresi 30 gün iken My disk adli bilişim birimlerince 3 iş gününden 3 saate kadar düşen hızlarda özel bilirkişi raporu sonuçlanıp teslim edilebilir. Ayrıca ekipman ve 23 yıllık tecrübemiz bizi diğer bilirkişilerden farklı kılar.

Bilirkişi raporu örneği ve formatı nasıldır?

2019 yılında ait bilirkişi rapor formatı ve bilirkişi raporu örneği MyDISK Adli Bilişim birimlerinden alınan randevu ile beraber birebir olarak tarafınıza gösterilir. Bu suretle aldığınız hizmetin sonucunun nasıl olacağı netleşmiş olur. Bilirkişi raporları ister PDF formatında isterseniz ıslak imzalı tarafınıza teslim edebiliriz.

Bilirkişi raporlarına itiraz hakkı var mıdır?

Tarafınıza devletçe atanan bir bilirkişi tarafından yanlış karar verildiğini düşünüyorsanız ve davanın içinden çıkılmaz hale geldiyse özel bilirkişilik hizmeti alma vakti gelmiş demektir bilirkişi raporlarına  itiraz Hakkınız bulunmaktadır Ancak bu hak bilimsel olarak bilirkişinin kanaat tam tersine özel bir bilirkişi raporu kaldırılarak mümkün olabilmektedir. Diğer türlü yapılan itirazlar sonuçsuz kalacaktır.

Bilirkişi raporları hangi mercilere sunulabilir?

Bilirkişi raporunu hem adli hem idari makamlara sunabilirsiniz. Hatta hukuki varlığını olan tüzel kişilikler veya bireysel şahıslara ihtarname şeklinde de gönderilebilir. Bilirkişi raporunuzu bir iş mahkemesinde de kullanabilirsiniz yada bir ceza mahkemesinde de kullanabilirsiniz. Bir bilirkişi raporu bir kitap kadar uzun da olabilir yada bir sayfa kadar kısa da olabilir ancak en makbulü az ve anlaşılabilecek kadardır.

MyDISK Logo