Bilirkişi Raporu ve Genel Bilgiler

Bilirkişi Raporu ve Genel Bilgiler

Düzenleyeceğimiz Bilirkişi Raporu neticesinde şüpheli veya sanık bir kişinin masumiyeti ve suçsuzluğunu ispat edebilmekteyiz.

Bilirkişi kimdir?

Bilirkişi hakimin ihtisas ve uzmanlık alanına girmeyen konularda kendi bilgisi, tecrübesi ile bir davanın çözülebilmesi için görüş ve kanaatini bildiren kişidir. Bilirkişi kanaatlerini bir bilirkişi raporu altında resmiyete döküp talep eden makama sunan kişidir.

Özel Bilirkişi raporu ne zaman sonuçlanır?

Bilirkişi raporu dava içerisinde bilirkişiye tevdi edilen dosya muhteviyatındaki ekler veriler soruşturmadaki kişi sayısı ve bilirkişiden talep edilen bilgilere göre değişiklik gösterir. Örneğin; Ortalama devlet bilirkişisi teslimat süresi 30 gün iken MyDISK adli bilişim birimlerince ortalama 3 iş günü içinde özel bilirkişi raporu düzenleyip teslim edilebilir. MyDISK sahip olduğu modern adli bilişim teknolojileri sayesinde diğer adli bilişim uzmanları ve bilirkişilerinin imkansız, veya olumuz sonuçlandırdıkları dosyalardan olumlu sonuçlar almaktadır.

Bilirkişi raporu örneği ve formatı nasıldır?

2019 yılında ait bilirkişi rapor formatı ve bilirkişi raporu örneği MyDISK Adli Bilişim birimlerinden alınan randevu ile beraber birebir olarak tarafınıza gösterilir. Bu suretle aldığınız hizmetin sonucunun nasıl olacağı netleşmiş olur. Bilirkişi raporları ister elektronik ortamda PDF formatında veya ıslak imzalı olarak tarafınıza teslim edilebilir.

Bilirkişi raporlarına itiraz hakkı var mıdır?

Tarafınıza mahkemeler tarafından atanan bir bilirkişi raporunun yanlış düzenlendiğini düşünüyorsanız ve dava içinden çıkılmaz hale geldiyse özel bilirkişilik hizmeti alma vakti gelmiş demektir. Ayrıca bilirkişi raporlarına  itiraz hakkınız bulunmaktadır. Ancak bu hak bilimsel olarak bilirkişinin kanaat tam tersine özel bir bilirkişi raporu düzenlenmesiyle mümkün olabilmektedir. Diğer türlü yapılan itirazlar sonuçsuz kalacaktır.

Bilirkişi raporları hangi mercilere sunulabilir?

Bilirkişi raporunu hem adli hem idari makamlara sunabilirsiniz. Hatta hukuki varlığı olan tüzel kişilikler veya bireysel şahıslara ihtarname şeklinde de gönderilebilir. Bilirkişi raporunuzu bir iş mahkemesinde de kullanabilirsiniz yada bir ceza mahkemesinde de kullanabilirsiniz. Bir bilirkişi raporu bir kitap kadar uzun da olabilir yada bir sayfa kadar kısa da olabilir ancak en makbulü az ve anlaşılabilecek kadardır.

MyDISK Logo