BTK HIS CGNAT raporu nedir

BTK HIS CGNAT raporu nedir

Tarafınıza Tuzak, Kumpas veya Komplo kurulmuş olabilir, Düzenleyeceğimiz Mor Beyin, ByLock Bilirkişi, HTS Raporu, HTS Kaydı ve HTS Baz İstasyonu Bilirkişi Raporu neticesinde şüpheli veya sanık bir kişinin masumiyeti ve suçsuzluğunu ispat edebilmekteyiz.

CGNat (Carrier Grade NAT) Nedir?

Birden fazla internet kullanıcısının aynı ip adresi ile internet ortamına çıkmasını sağlayan teknolojidir. Bu durum internette işlenen suçların failinin tespit edilmesini zorlaştırmakta ve bazı masum kişilerin adli soruşturmalar geçirmesine sebep olmaktadır. 

Türkiye’de birçok servis sağlayıcısı, internet erişimlerini Türk Telekom üzerinden yürütmektedirler. Türk Telekom, diğer firmalara oranla daha fazla IPv4 sayısına sahiptir. Bu nedenle Türk Telekom üzerinden internete erişen kullanıcılar, CGN açısından oldukça şanslılar. Bahsi geçen sorunlar daha çok AVEA Gsm operatörü kullanıcılarıdır.

Tanımlar :

  • MSISDN: İnternete erişen GSM numarasıdır.
  • Özel IP: Yerel ağlarda (LAN) kullanılan, tahsis edildiği an itibariyle her cihaz için tekil olan, internete erişimi olmayan IP adresleridir.
  • Port (Özel/ Genel): TCP/UDP protokollerinde noktadan noktaya iletişim amacıyla kullanılan 0-65535 aralığındaki numaralardır.
  • Genel IP: Genel ağlarda (WAN) kullanılan,  farklı portlar üzerinden birden fazla cihaza atanabilen (NAT yöntemi ile) IP adresidir. Aynı Genel IP adresinin, aynı anda kaç farklı cihaza atanacağı operatörler arasında farklılık gösterebilmektedir.
  • Hedef IP: İnternet erişiminin yapıldığı sunucunun IP adresidir.
  • Hedef Port: İnternet erişimi yapılan sunucunun, erişilen port numarasıdır. 
  • IMEI (International Mobile Equipment Identity): IMEI numarası en az 14 karakterli olmalıdır. IMEI numarasının ilk 14 karakteri telefon cihazlarına ait tekil bir numarayı ifade etmektedir. 15. karakter, ilk 14 numaradan bazı aritmetik hesaplarla üretilen doğrulama numarasıdır. Aynı IMEI numarasının 15. karakteri bazı GSM işletmecileri kayıtlarında 0 (sıfır) olarak bazılarında ise farklı bir numara olarak tutulabilmektedir. Bu nedenle IMEI numaralarına ait dökümler oluşturulurken ilk 14 karakteri uyan kayıtlar dikkate alınmaktadır.
  • IMSI (International Mobile Subscriber Identity): Bir GSM hattının dünyadaki tekil numarasıdır. İlk 3 karakter ülkeyi, sonraki 2 karakter GSM operatörünü tanımlar.
  • BAZ : İnternet trafiğinin başladığı baz istasyonunun adresidir.
MyDISK Logo