HTS Raporu Hangi Durumlarda Talep Edilir

HTS Raporu Hangi Durumlarda Talep Edilir

İletişimin gizliliği anayasamızda güvence altına alındığı için kanunda belirtilen suçlar haricinde ve bir savcı veyahut hakim talebi olmaksızın kişilerin telekomünikasyon kayıtları ve bilgilerine ulaşılamaz. Yani bu kayıtlara ancak mahkeme kararı ile ulaşılabilir. Aşağıda belirtilen maddeler dışında yer alan herhangi bir durum söz konusu olduğu takdirde hiç kimse, başka bir şahsın özel hayatı gizliliği çerçevesinde kayıtlarını talep edemez, inceleyemez ve dinleyemez. Ayrıca Aile, Tüketici Mahkemeleri gibi hukuk davalarında da HTS kayıtları istenmektedir. Bu mahkemelerin isteklerini TİB karşılamadığından doğrudan GSM operatörleri vermektedir.

HTS Kayıt Raporu (Historical Traffic Search) kişilerin telefonlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerin arayan, aranan; arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsamaktadır. Detaylı bilgi için Hts Kayıtları İçerisindeki Tanımlar ve Açıklamaları linkine tıklayabilirsiniz.

HTS raporları ve içerikleri tüm bilgilerin alenen yazılması ve kolayca anlaşılmasına yönelik olmaktan ziyade, teknik bilgileri barındırmaktadır. Baz istasyonlarının sinyal özelliklerinden, iletişimin karşılıklı olarak (arayan/aranan) değerlendirilmesi, tüm farklı iletişimlerin bir bütün olarak incelenmesi, raporların yorumlanması, rapordaki tüm numaraların istatistiğinin çıkarılması, ulaşılıp ulaşılamayan görüşmelerin belirlenmesi, hattın sahibi ile kullanıcısının farklı olabilme ihtimalinin dosya kapsamından çıkarılarak değerlendirilmesi, baz istasyonlarının haritalaştırarak konum, hız, zaman gibi bilgiler yer alıyor. Bilgilerinin modellenmesi ve tüm bunlarla birlikte dosya kapsamındaki delil ve ifadelerin bu kayıtlarla örtüştürülerek gerek sanık yada şüpheli bazlı gerek tek tek arama bazlı gerekse de olay bazlı çelişkilerin ispatlarla ortaya konması ve bunların raporlanması sürecini kapsıyor.

Aşağıda belirtilen maddeler çerçevesinde soruşturma veya kovuşturma kapsamında HTS kayıtları istenebilir ve elde ettiğiniz HTS kayıtları MyDISK uzmaları tarafından Uzman Mütalaası olarak düzenlenir.

Özel hayatın gizliliği kavramına giren HTS görüşme kayıtlarının adli makamlarca istenmesi için

a) T.C.K.’da yer alan;

 1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (Madde 79, 80),
 2. Kasten öldürme (Madde 81, 82, 83),
 3. İşkence (Madde 94, 95),
 4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, Madde 102),
 5. Çocukların cinsel istismarı (Madde 103),
 6. Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149),
 7. Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti (Madde 188),
 8. Parada sahtecilik (Madde 197),
 9. (Mülga alt bent: 21/02/2014-6526 S.K./12. md)
 10. Fuhuş durumları (Madde 227),
 11. Rüşvet durumları (Madde 252),
 12. İhaleye fesat karıştırma olayları (Madde 235),
 13. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama davaları(Madde 282),
 14. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak adına yapılmış suçlar (madde 302),
 15. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı işlenen Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
 16. Devlet Sırlarına Karşı İşlenen Suçlar ve Casusluk Suçları (Madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),

b)  Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (Madde 12) suçları.
c)  (Ek bend: 25/05/2005-5353 S.K./17.mad) Bankalar Kanununun 22 nci Maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, *1*
d)  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.
e)  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü Maddelerinde tanımlanan suçlar.

MyDISK Logo