Görüntü İnceleme, İyileştirme ve Analiz

Görüntü İnceleme, İyileştirme ve Analiz

Görüntü İyileştirme

Burada 1. fotoğraftan 2. fotoğrafa geçerken netleştirme yaptık. İlk fotoğraftaki gürültüyü temizledik. Sonra da daha iyi işlem yapacak duruma getirdik. Resme zarar vermeden görüntüde parlaklık, keskinlik ve kontrast ayarları üzerinde oynama yaparak bu alandaki işlemlerimizi bu şekilde yürütüyoruz.

Burada ise gerekli olan önemli hatları belirlemek için kullandığımız programlar ile birlikte resmin ana hatlarına zarar vermeden bir işlem yapmaktır. Renkli resmi griye ve sonra da siyah-beyaza çevirerek analiz yapıyoruz. Yazıları veya var ise imzaları tespit etmek için kullanılır.

Örneğin, burada ise en üst resimdeki görüntüye dair bazı programlar kullanarak görüntülerdeki ayrıntılara bu şekilde birebir erişebiliyoruz.

 

Adli Görüntü İnceleme Nedir?
Görüntü, orijinalliğini sorgulayan değişiklikleri veya tutarsızlıkları içeriyor mu? Dijital görüntüler mahkeme salonunda kanıt olarak kullanıldığında, bu görüntülerin orijinal olup olmadığını veya manipüle edilip edilemeyeceğini belirlemek, adli görüntü inceleme ve onarma yazılımları ile donatılmış adli bilişim departmanımızdaki görüntü inceleme uzmanlarımızın görevidir. Medya İşlemleri, gerçekleşen olaylardan izleyiciyi aldatmak için dijital görüntülere farklı düzenleme tekniklerinin uygulanmasıdır. MyDisk, imajınızın değiştirilip değiştirilmediğini veya düzenlenip düzenlenmediğini belirlemek için eğitimli bir adli bilişim ekibine sahiptir. Sahteciliğin nasıl tespit edileceğini biliyoruz ve dijital görüntülerde yanlış algılamaları açığa vuruyoruz.

Video kayıtlarından hareketli kişilerin bile tespiti rahatlıkla yapılabilir ve görüntüler gerekli programla yaklaştırılıp netleştirilebilir. Video görüntü netleştirme ve kamera görüntülerini netleştirmek adına oldukça detaylı adımlardan geçirilir. Taramalardaki veya fiziksel kopyalar olan dijital görüntüleri değiştirirken, kopyalarken veya bunları manipüle etmeye çalışırken, kalite kaybı gözle görülür şekilde gözlenebilir. Bu tutarsızlıklar bir adli bilişim uzmanı için açıktır, fakat herkes anlamaz. Dijital görüntü doğrulama, görsel analiz, elektronik analiz ve veri analizini içeren bilimsel ve hukuksal bir analiz gerektirir. Dijital görüntüdeki tutarsızlıkları analiz etmek çok zor olabilir, çünkü bu temizleme sürecinin her bir adımı kalite kaybına neden olmaz. MyDisk, kaliteyi korumak ve soruşturma sürecindeki gözaltı zincirini kanıtlamak adına dijital görüntü doğrulama analizini yapmak için kayıtlı olan tüm dijital görüntülerinizi de isteyebilir. Dijital görüntülerin en özgün halini elde etmek dijital görüntü incelemesi için çok önemlidir. Bilimsel ve hukuksal topluluklarda kabul edilen süreçlerimiz hakkında binlerce olmasa da yüzlerce resimde kimlik doğrulama yaptık ve mahkemelerde ifadelerimizi verdik. Bulduğumuz bilgilere dayanarak doğru soruları sorarak görüntü kimlik doğrulama sürecine nasıl rehber olacağımızı biliyoruz. ''Görüntünüzde belirlenmiş bir gözaltı zinciri var mı? Resminiz hangi cihaz üzerinde oluşturuldu?'' gibi sorulara inceleme sonucu özenli bir rapor şeklinde cevap verebiliyoruz. Her resimde kimlik doğrulama aşamasına başlarken, öncelikle söz konusu resim hakkında bilmemiz gereken bilimsel bilgileri keşfediyoruz ve buna göre hukuk ekiplerine rehberlik ediyoruz. Görsellikte yalnızca değiştirilmiş bir imge keşfetmek de bazen yeterli değildir. Kimlik doğrulama test sonuçlarının nasıl açıklanacağını stratejik olarak planlamamıza yardımcı olmak için 23 yıllık deneyimimizi adli bilişim uzmanları ile güçlendirerek ekstra yol katettik. 

Adli Görüntü Analizinde Ne Yapıyoruz?
MyDisk'in Görüntü ve Video Analizi alanında da oldukça geniş yetenekleri vardır. Buna, güvenlik ve gözetim videosu, dijital fotoğraflar, film tabanlı fotoğraflar, dijital taramalar, parmak izleri hatta sivil ve ceza davaları ile ilişkili diğer görsel veriler dahildir.

  • Görüntü ve Video Analizi: Adli görüntü ve video analizi, fotoğraf, video ve diğer görüntü verilerini inceleme, değerlendirme, analiz, iyileştirme, doğrulama, karşılaştırma ve değerleri ölçmeyi içerir.
  • Görüntü ve Video Doğrulama: Fotoğrafların ve videoların gerçek olayları tasvir edip etmediğini ve değiştirilip değiştirilmediğini belirtmek için yaptıklarının doğru olup olmadığını belirlemek için yapılan analiz.
  • Görüntü ve Video Geliştirme, İyileştirme: Geliştirme ve açıklama genellikle, görüntü bulanıklığının düzeltilmesi, görüntü gürültüsünün azaltılması veya parlaklığın ve kontrastın ayarlanmasını, hatta bunların aksine ayırt edilmesi zor olan ayrıntıları ortaya çıkarmak için de kullanılır.
  • Karşılaştırmalı Analiz: Bir fotoğraf veya videodaki bir kişiyi veya nesneyi, aynı mı, farklı mı yoksa ortak özelliklere mi sahip olduklarını belirlemek için birbiriyle karşılaştırmak. Bu, suçlarda veya kazalarda yer alan insanların, kıyafetlerin veya araçların veya fotoğraflarda bulunan diğer delillerin kıyaslanmasını içerebilir. Şimdiye kadar yapılmış olan işlemlerden bazıları:
  • Plaka tespit çalışmaları,
  • Görüntüler Üzerinde Kurgu Çalışması Yapılması: İnceleme konusu olayı gösterir görüntüler üzerinde olayın anlaşılması amacıyla kronolojik çalışma yapılması ve olayın başlangıç anı ile bitiş anının gösterilmesidir. 
  • Görüntü ve Video Karşılaştırma (Nesne, mekan ve şahıs karşılaştırma): Fotoğraflar veya video görüntüler içerisinde bulunan şüpheli şahsa ait görüntüler ile mukayese olarak hazırlanan fotoğraflar arasında karşılaştırmalı inceleme yapılmasıdır. Bu karşılaştırma çalışması nesneler, araçlar, mekanlar vb. arasında da yapılabilir.
  • Fotoğraf ve videolar üzerinde montaj İncelemeler: Video görüntüleri ve fotoğraflar üzerinde Photoshop vb. ticari yazılımlar vasıtasıyla yapılmış olan değişikliklerin tespitine yönelik yapılan incelemelerdir. 
  • Steganografi, bir video görüntüsü veya fotoğraf içerisine yerleştirilmiş olan gizli verinin tespiti için yapılan decrypt (çözümleme) çalışmalarıdır.
MyDISK Logo