Bilirkişi Nedir Bilirkişi Raporu Nedir Bilirkişi Heyet Raporu Nedir Nasıl Hazırlanır

Bilirkişi Nedir Bilirkişi Raporu Nedir Bilirkişi Heyet Raporu Nedir Nasıl Hazırlanır

Bilirkişi Raporu Nedir?

Adli dava veya hukuki uyuşmazlık konuları hakkında özel veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulduğu belirlendikten sonra kurum, kuruluş kişi/kişiler tarafınca Bilirkişinin uzman görüşüne başvurulmaktadır. Yapılan incelemeler doğrultusunda tarafsızca hazırlanan ve CMK'nın 67. maddesinde bulunan hususları içermekte olan mahkemeye sunulan rapora Bilirkişi Raporu denilmektedir. Yazılan bilirkişi raporunda gerekçe belirtmek zorunluluğu bulunmaktadır. Hazırlanan raporun içeriğinde araştırmanın yapıldığı zaman dilimi, incelenen elektronik deliller ve araştırma sonunda ele geçen sonuçlar gibi bilgiler bulunmaktadır. Davanın durumuna göre bilirkişi raporu davada delil niteliği taşıyabilmektedir. Bu yüzden Uzman Bilirkişi görüşüne başvuralan konuda uzman değilse yazılan yanlış rapor sebebiyle bir çok kişi mağdur olabilmektedir. Bilirkişi raporu aynı zamanda bilirkişinin görüşüne mahkemece  sözlü olarak açıklanmasına karar verirse bilirkişi açıklamalar tutanağa geçirilip bilirkişinin imzası alınır.

Bilirkişi Raporunun Bağlayıcılığı HUMK 286. maddesinde bulunan hususlarda hakimi bağlamayacağına dair ibare yer almaktadır. Rapordaki görüşe katılmayan hakim, yazılı olan özel ve teknik açıklamalardan, bilirkişi raporunda varılan sonucun yanlış olduğunu takdir edebilecek derecede bilgi sahibi olduğu kanısına varabiliyorsa, böyle bir durumda uzman bilirkişiye yeniden başvurulması gerekmektedir.

MyDISK tarafından hazırlanan Bilirkişi Raporu hazırlanma süresi davanın durumuna göre değişmekte olup en kısa bir gün içinde hazırlanmakta ve duruşmadan önce taraflara tebliğ edileceğini öngörmektedir.

Bilirkişi Heyet Raporu Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Mahkeme süresinde olan davalarında hakimin özel ve teknik bilgisi dışında bir konu üzerine tarafımızca hazırlanan Bilirkişi Raporu yeterli görmediği durumlarda konunun detaylı araştırılması ve tartışılması için heyet halinde rapor hazırlanması istenmektedir. HUMK'nın 267.maddesinde belirtilmiştir;

"MADDE 267- (1) Mahkeme, bilirkişi olarak, yalnızca bir kişiyi görevlendirebilir. Ancak, gerekçesi açıkça gösterilmek suretiyle, tek sayıda, birden fazla kişiden oluşacak bir kurulun bilirkişi olarak görevlendirilmesi de mümkündür."

Bazı durumlarda bir konu için aynı alanda farklı uzmanlarımızın ortak raporu ile birlikte Heyet Raporu hazırlanmaktadır.

 

MyDISK Logo