SSD Veri Kurtarma

SSD Veri Kurtarma

SSD’ler RAID 0 yapısına sahip  birden fazla flash belleğin yanyana gelmesiyle ortaya cıkan cihazlardır. SSD içinde çok sayıda veri depolayan nand hücre bulunur ve bu hücrelerin bellı bir yazma ömrü vardır. Kullanılan Nand hafıza birimini türüne göre 1000 ile 10000 kez yazma ömrü vardır. Veri okunurken değil ama veri yazılırken aşınırlar. Her seferinde ömürleri biraz daha azalır ve en sonunda veri tutamaz hale gelirler. Günümüzdeki SSD’ler bu konuda ilk örneklerden çok daha gelişmiş ve dayanıklıdır, ancak yine de ölümsüz değildirler.

Bu sebepten dolayı üreticiler SSD’lerine bir çalışma süresi biçerler. SSD çalışırken her hücreye eşit sayıda veri yazılmasını sağlar ve bunların kaydını tutar. Bir hücrenin ömrü tükendiğinde kontrol yongası onu sadece okunabilir hale getirir. Böylece tüm hücrelerinin ömrü dolan bir SSD, tamamen bozulup üzerindeki verileri kaybetmek yerine, sırf okunabilen bir depolama cihazına dönüşür. Bu da SSD üzerindeki verilerin tamamen kaybolmasını önler.

 

Diğer yandan SSD'lerde ise verileri tutan her bir hücre, söz konusu SSD ölmeden önce sınırlı sayıda yazdırılabiliyor ya da programlanabiliyor. Bunun nedeni ise şu: Ne zaman bir yazdırma operasyonuna gerek duyulsa, bir hücredeki herhangi bir verinin o hücre kullanılmadan önce silinmesi gerekiyor. Bu yazdırma, silme ve yeniden yazdırma süreci de nihayetinde bu hücreler üzerinde hasar bırakıyor ve hücreler arasındaki izolatörde bozulmaya yol açıyor. Sonunda da bu tekil hücreleri yüklemek artık imkansız hale geliyor.

Farklı türden flaş belleklerin farklı yaşam döngüleri oluyor, bu da elbette hücre başına ne kadar bit'in mevcut olduğuyla belirleniyor. Daha az bit, zaman içerisinde daha az sorun demek. Daha çok bit ise daha çok sıkıntıya neden oluyor.

Böylece sınırlı bir yaşam döngüsüne sahip olan SSD'lerin bu ömrü de "yazılı terabit'lerle" (TBW) ölçülüyor. Üreticiler aslında genellikle bu rakamlara pek atıfta bulunmuyor, dolayısıyla SSD'nizin bu rakama ulaşmadan önce ölmesi ya da tam tersi bunun çok sonrasında işlevsiz kalması olası. 

MyDISK Logo