E-defter E-berat Raporları Maliyeden Neden Döner

E-defter E-berat Raporları Maliyeden Neden Döner

E-defter berat raporları maliyeden neden döner
E-defter beratı nedir

Elektronik defter beratı; Genel Tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyayı ifade etmektedir. Gelir vergisi mükellefleri e-imza ile, tüzel kişiler ise mali mühürle berat alacaklardır. İlgili Bakanlıklar tarafından ortak çıkartılan Genel Tebliğe göre oluşturulan e-defter beratınızı Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) onaylayacaktır. Görüldüğü üzere, berat olmaksızın e-defter bir anlam ifade etmemektedir.

Diğer bir ifade ile, e-defter ancak ve ancak e-defter beratı ile yasallık kazanır ve bir hüküm ifade eder. Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gerek görmesi halinde, bu Tebliğde belirlenen esaslar ile sınırlı olmak üzere, uygulamadan yararlananların bilgi işlem sistemlerini denetleme yetkisine sahiptir.
Elektronik defter tutanlar bu denetimler sırasında, gerekli her türlü imkânı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel gibi sağlamak zorundadır. Bu kapsamdaki denetim yetkisi mahallinde kullanılabileceği gibi, bu süreçte uzaktan erişim yöntemlerinin kullanılması da istenilebilir.
Elektronik defterde şu bilgilerin her muhasebe kaydında yer alması gerekmektedir.

  •   Belge Tarihi
  •   Ödeme Türü
  •   Belge Numarası
  •   Belge Tipi
  •   Açıklama

Hazırlanan e-defter berat raporunun kabul edilebilmesi için 2 önemli madde bulunmaktadır.

  1. raporun anlaşılabilir olması.
  2. ISO sertifikalarına göre uygun bir şekilde hazırlanmış olmasıdır.
     

MyDisk veri kurtarma ekibi olarak size yardımcı olabiliriz:

Veri kurtarma merkezlerinden oluşan durum ile ilgili (virüs) durum tespit tutanağının alınması gerekmektedir. Hazırlanacak tespit tutanağında; incelenen diskin bilgileri, virüsün gerçekleştiği tarih, virüsün türü, işlem ile ilgili yapılan teknik çalışmalar ve işlemin sonucu hakkında mutlaka durum tespit tutanağında belirtilmelidir. Bahsettiğimiz bu gereksinimlerin bir bilirkişi tarafından tespiti ve raporlanması şarttır. Durum tespit tutanağı ISO 9001 gibi en az bir sertifikaya sahip olan firmalardan temin edilmesi gerekmektedir.

Bir siber saldırı halinde firmamız ile irtibata geçiniz. Sizin için tüm işlemler profesyonel bir şekilde yapıldıktan sonra e-defter berat silme raporu detaylı olarak verilmektedir. Vergi ödemelerinde ve kayıtlarında eksiklik olan firmalar vergi ödeme mükellefiyetlerini yapmamak için siber saldırı bahanesine sarılmaktadır. Bu tür bir davranıştan kaçınarak, istenmeyen durumu yaşadığınızı raporumuzla kanıtlayabilirsiniz.
 

MyDISK Logo