Bağımsız Dijital İç Denetim

Bağımsız Dijital İç Denetim

İç denetim, yönetimin ve çalışanların iş içindeki belirlenmiş hedeflerinin gerçekleştirilmesinde performans kalitesi ile ilgili analiz, değerlendirme, tavsiyeler ve bilgi sunulmasını sağlar.

Bağımsız denetim ise genellikle çıkar çatışmalarını önlemek ve bir denetim gerçekleştirerek bütünlüğü sağlamak için kullanılır.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle ve insanlara olan güvenin azalmasıyla biz MyDISK olarak bağımsız denetimin ya da iç denetimin tek başına yeterli olmacağını düşünüyoruz ve “Bağımsız Dijital İç Denetim” hizmeti vermek üzere firmamızda T.C Adalet Bakanlığına Bağlı Bilirkişi’ lerle çalışmaktayız. Bağımsız Dijital İç Denetçi, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde denetimlerini gerçekleştirir.

Bağımsız Dijital İç Denetim; Mesleki Şüphecilik ve Makul Güvence ilkelerine dayanır.

Bağımsız Dijital İç Denetim’e İhtiyaç Duyulacak Yerler

 • Finansal Kuruluşlar ve Bankalar
 • Tüm sermaye şirketleri
 • Ortalık kuracağınız bir kuruluş, şirket vs.
 • Belediyeler
 • Kamu kuruluşları

Bağımsız Dijital İç Denetimin Sağlayacağı Yararlar

 • Şirket içinde doğru bilgi akışı sağlanır.
 • Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgili öneriler alırsınız.
 • Finansal tabloların sunduğu verilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını anlayabilirsiniz.
 • Çalışanlarınızın bir hile yapmasını önleyebilirsiniz.
 • Olası risklere karşı savunma planı oluşturabilirsiniz.
 • Çalışanlarınızın rahip firmalara sanayi casusluğu yapabilir.

Aşağıdakilerden Birini Arıyorsanız Sizlere Yardımcı Olabiliriz,

 • Elektronik veri tabanı ve Bilişim sistemleri altyapılarında her türlü inceleme ve araştırma hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
MyDISK Logo