Fiziksel Güvenlik Danışmanlığı

Fiziksel Güvenlik Danışmanlığı

Fiziksel Güvenlik Danışmanlık Hizmetlerine Neden İhtiyaç Duyulur ?

5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine İlişkin Kanun" 26 Nisan 2013 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu kanun ile kişi ve kurumların özel mülkiyet alanlarında devlet tarafından ayrı bir şekilde korunamamalarından dolayı meydana gelen özel güvenlik ihtiyacının şekil ve şartları belirlenmiştir. Zaman ilerledikçe artan özel mülkiyet güvenliği kolluk kuvvetlerinin yükünü azaltırken, özel mülkiyet alanlarında yaşayan kişilerin daha huzurlu ve kendilerini güvende hissederek yaşamalarına da olanak sağlamıştır.

Özel güvenlik Şirketleri 5188 Sayılı Kanunla belirlenen sınırlarla özel güvenlik hizmeti verebilir ve hizmet alan Kurum, Kuruluş ya da Kişiler aynı kanun hükümlerince bu hizmetten yararlanabilir.

Kurumlar ya da Kuruluşlar şirket içi, şirket dışı, fiziki ve teknolojik güvenliğini sağlamak adına bu hizmetlere oldukça ihtiyaç duymaktadır.

Fiziksel Güvenlik Danışmanlık Hizmetlerimiz

Kurumsal Varlık Yönetimi olarak bilinen Asset belirleme Güvenlik Risk Analizinin birinci aşaması olup tehdit ve zafiyet analizleri ile sürdürülür. Asset: tüm güvenlik fonksiyonlarının ilk aşamasıdır. Bu sebeple somut ve soyut Asset'lerin korunmasına çabalanır. Her bir Asset için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Şirketimiz, güvenlik ihtiyaçlarınızı sizin şirket kültürünüze uygun şekilde, sadece dışarıdan gelen suçluluğa yönelik değil, dürüst olmayan çalışanlara yönelik de sürdürür. Şirket içi mahrem bilgilerimizin bilmemesi gereken kişilerin elinde olmasını kesinlikle kabullenemeyiz öyle değil mi ?

Güvenlik: Şirketinizin direnç fonksiyonudur. Tıpkı diğer yönetim birimleriniz gibi ve bütçesel bakış açısıyla makul uygulanabilirlik düzeyinde değerlendirilerek düzenlenmelidir. Bu yaklaşım, sadece gerektiği kadar güvenlik sağlayarak şirketinizin tasarruf etmesini de sağlar. Sağlanacak güvenlik danışmanlığı sonrasında şirketinizin iş direncini güvenlik ile beklenmedik olay (iş sürekliliği) planlamalarının uyumsallaştırılmış gayretleriyle sağlayabilirsiniz.

Şirketimiz, iş kollarınıza danışmanlıkla, eğitimle veya bizzat faaliyet sürdürerek yardımcı olabilir. Paylaşılabilir ve uygulanabilir ana konu başlıklarımız ise aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Eğitim.
  1. Güvenlik Müdürü ve Yöneticileri
  2. Güvenlik Görevlileri Eğitim ve Seçimi
  3. Outsource Firma Seçimi (Satın alma Süreci)
 • Asset Belirleme
 • Risk Analizleri
 • Tehdit Analizleri
 • Zafiyet Analizi
 • Güvenlik Analizi
 • Bina Güvenlik Planları
 • Doğal ve Fiziksel Gözlem
 • Güvenlik İş Gücü Planlaması (Tepki Planı)
 • Yapısal Donanımlar Direnç Kontrolleri
 • Bina Sızma Algılama Sistemleri
 • Çeper Sızma Algılama Sistemleri
 • Kabuk Koruma
 • İnsan Assetlerinin Korunması
 • Çok Kiracılı Binalar/Alan Kontrolü
 • Anahtar Kontrol Sistemleri
 • Adli İstihbarat
 • Kayıp Önleme
 • Ön İşe Alım Taraması
 • Satın Alma Ve Uygulama
 • Çevresel Dizayn (Tesis İç Ve Dışı)
 • Fiziksel Güvenlik
 • Prosedürel Güvenlik
 • Gizli İhbar Hatları
 • Güvenlik Politikalarının Hazırlanması
 • Beklenmedik Olay Planlamaları
 • Acik Durum Yönetimi
 • Kriz yönetimi
 • İş sürekliliği
 • Gübenlikk Standart Uygulamaları(Sops)
 • Güvenlik Farkındalık Uygulamaları
 • Bilgi Güvenliği
 • Güvenlik Personeli İş Tanımlamaları
 • Güvenlik Denetimi
 • Teröre Karşı Tesis İncelemeleri
 • Bomba ve Karşı Tedbirler Farkındalığı
 • Teknik Gözlem Karşı Tedbirleri
 • Seyahat Güvenlik Programları
 • İş Terinde Şiddet Karşı Tedbirleri
 • Silahlı Soygun Karşı Tedbirleri
 • Agresif Müşteri İle Başa Çıkma Eğitimleri
 • Expat Güvenliği


 

MyDISK Logo