Siber Olaylara Müdahale

Siber Olaylara Müdahale

Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) 

Ülkemizde bakanlar kurulu tarafından “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı” kabul edilmiş ve bu kapsamda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi kurulmuştur. Eylem planında kamu ve kurumsal kuruluşlarda Siber Olaylara Müdahale(SOME) ekipleri kurulması öngörülmüştür.

Eylem planı’nın 4. eylem maddesi “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) kurulması ve Sektörel ve Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin (SOME) oluşturulması” kapsamında 11 Kasım 2013 Tarihli ve 28818 Sayılı “Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

SOME; siber olayların önlenmesi veya oluşan zararların en aza indirgenmesi için bilişim sistemlerin kurulması, sistemin geliştirilmesi, siber güvenlik önlemlerinin alınması, kanıtların toplanması gibi siber olaylara müdahale etme çalışmalarıdır.

SOME’ler sektörel ve kurumsal olarak ikiye ayrılmıştır. Sektörel SOME’ler enerji, elektronik haberleşme, finansal, su yönetimi, ulaştırma ve kritik kamu hizmetleri altyapılar için kurulmaktadır. Kurumsal SOME’ler siber olayların önlenmesi veya zararlarının aza indirgenmesine yönelik olarak teknik ve idari tedbirler konusunda öneri sunarlar.

MyDISK, siber olaylara müdahale ekibi ile teknik analiz gerçekleştirerek siber saldırı yöntemi, siber olayı gerçekleştiren kişi, kanıtların toplanması gibi imza yetkisi dahilince SOME hizmeti vermektedir.

MyDISK her boyutta resmi kurum ve  kuruluşların Siber saldırıları algılama, yanıtlama ve önleme  konularında  Siber Güvenlik Çözümleri üretmektedir.

MyDISK Logo