EPDK Uyumlu Sızma Testi Raporu

EPDK Uyumlu Sızma Testi Raporu

EPDK Uyumlu Sızma Testi Raporu
Sızma Testi Nedir?
Sızma testlerinde amaç sadece güvenlik açıklıklarını belirlemek değil, bu açıklar kullanılarak hedef sistemler üzerinde gerçekleştirilebilecek sisteme sızma, veritabanı bilgilerine erişme gibi işlemlerin tespitidir.
2016 yılı Eylül ayında yayımlanan “2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı”nda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun görev alanına giren önemli bazı noktalar bulunuyor. Bunlar;

  • Kurumlarda sızma testlerinin zorunlu hale getirilmesi,
  • Sorumlu kurumların, ihtiyaç duymaları halinde, kendilerine bağlı olan kurum ve kuruluşları sızma testine zorlamak için mevzuatlarının düzenlemesi,
  • Kamu kurumları ve kritik altyapılarda sızma testi kapsamlarının, testi yaptıracak kurumlar tarafından belirlenmesi,
  • Ulusal veya uluslararası belgelendirilmiş gerçek ve tüzel kişiler tarafından sızma testi yapılması, belirlenen açıklıkların giderilmesi,
  • Kurum kapsamında yapılan sızma testi ve açıklık giderme çalışmalarının kurum yönetimi tarafından görevlendirilen bir birim tarafından denetlenmesi,
  • Sektörel SOME’ler tarafından testlerin yapılıp yapılmadığının takip edilmesi.

Sızma testi aşamalarını titizlikle yürütmekte olup, raporunu size sızma testi pdf dosyası olarak sunmaktayız. Sızma testi nasıl yapılır sorusunun cevabını vermekteyiz...
MyDISK Veri Kurtarma Şirketi, EPDK uyumlu penetrasyon(sızma) testlerini başarıyla gerçekleştirmekte olup, tespit edilen problemlere çözüm üretmeye uzman kadrosu ile devam etmektedir.

 

MyDISK Logo