RAID Veri Kurtarma

RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks), en az iki farklı depolama ortamının birleşimidir ve Türkçe çevirisi "Yedekli Bağımsız Diskler Dizisi" olarak bilinir. RAID konsepti, veri depolama cihazlarının güvenilirliğini artırarak tek bir büyük mantıksal sürücü oluşturmayı amaçlar. Klasik HDD sabit diskleri için geliştirilmiştir ve hala günümüzde sunucu ortamlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. RAID sisteminin temel ilkesi, verilerin yedekli depolanmasıdır. Bu, bireysel sabit sürücüler arızalandığında genel ağın bütünlüğünün ve işlevselliğinin tehlikeye atılmamasını sağlar.

RAID’ler Ne İşe Yarar?

RAID sistemleri, sunucu ortamlarında önemli bileşenler olarak görülür. Klasik yedekleme yöntemleri yeterli olmayan saklanmış veriler için kullanılırlar. Sunucu yapılarında, RAID'ler, tek bir sabit diskin arızalanmasının veri kaybına neden olmasını önler. RAID sistemi kullanmanın diğer avantajları arasında, depolama kapasitesinde artış ve daha iyi okuma/yazma hızları yer alır.

RAID sistemleri, veri kaybıyla ilişkili bir arıza durumunda can sıkıcı olabilir. Ancak, deneyimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilen RAID veri kurtarma çalışmaları genellikle başarılı olur. RAID grupları farklı gereksinimler için mevcuttur ve 0'dan 6'ya kadar seviyelere ayrılırlar. RAID-0 ve RAID-1'in birleştirildiği RAID-10 gibi karışık formlar da vardır. Sıkça kullanılan bir hibrit form olan RAID-50 de mevcuttur. RAID veri kurtarma çalışmaları, seviyelerine göre farklılık gösterir. Örneğin, RAID-1'den veri kurtarma çabası, RAID-0'dan veri kurtarma çabasından farklıdır. RAID onarımı ve RAID veri kurtarma, farklı teknik yetkinlik alanları gerektirir.

RAID Tipleri

Daha önce de bahsedildiği üzere, sabit disklerin RAID'de birbirleriyle birleştirilme şekline "level" denir. Ancak, çeşitli olası sabit disk kurulumları aşamalar halinde birbirinin üzerine inşa edilmediğinden, ad her zaman yanlış anlamalara neden olur. Bireysel level numaraları temelde hiçbir şekilde bağlantılı değildir ve yalnızca RAID'in yapısı ve sonraki işlevi için farklı yaklaşımları tanımlar. Ortak seviyeler özellikle RAID 0, RAID 1, RAID 5 ve RAID 6'yı içerir. İki RAID seviyesinin kombinasyonları da mümkündür. Örneğin RAID 10, birkaç RAID 1 sisteminden birleştirilmiş bir RAID 0 sistemini tanımlar.

RAID 0

Raid 0 veri kurtarma açıkça söylemek gerekirse, RAID 0 etiketi altında çalışan sabit disk ağları, depolama için yedeklemeye güvenmediklerinden, RAID sistemleri olarak sayılmazlar. Modelin tek amacı, iki veya daha fazla sabit sürücüyü bir mantıksal sürücü oluşturacak şekilde birleştirerek veri erişimini hızlandırmaktır. Bu amaçla, veriler ardışık bloklar halinde bireysel veri taşıyıcıları üzerinde eşit olarak dağıtılır. İngilizce'de bu bloklara “stripes” denir, bu nedenle RAID 0 "şeritleme" olarak da bilinir. Ağ, daha fazla depolama kapasitesi ve daha yüksek bir üretim hızı sağlarken, güvenliği de otomatik olarak düşürür: bir sabit sürücü arızalanırsa tüm veriler kaybolur.

RAID 1

RAID 1 veri kurtarma , "mirroring" olarak da bilinir. Bu ağda, tüm bütünleşik sabit diskler her zaman aynı veri durumuna sahiptir. Bu sebeple tam yedekleme sunar ve bireysel depolama ortamlarının arızasını kolayca karşılayabilir. Sonuç olarak, RAID'in kapasitesi her zaman ilgili en küçük sabit diskin kapasitesi kadar yüksektir. RAID 1'deki yazma hızı, tek bir sürücüdeki kadar hızlıdır. İlgili panelleri kendi kanallarına bağlayarak, okuma hızı iki katına çıkarılabilir.

RAID 5

RAID 5 veri kurtarma, sayısı tipik olarak eşit olmayan, üç, beş, yedi vb. olan üç veya daha fazla sabit diskten oluşan bir ağı tanımlar. Depolama konsepti, RAID 0'dan bilinen şeritlemeyi kullanır ve verileri çeşitli veri taşıyıcıları arasında bloklar halinde dağıtır. Veri bloklarıyla birlikte, eşlik bilgisi, bir depolama ortamının arızalanması durumunda kaybolan verileri geri yüklemek için kullanılabilen bütünleşik sabit sürücüler üzerinde eşit olarak dağıtılır. Böylece RAID 5, tek bir sürücüden daha yüksek bir okuma hızı ve ayrıca daha fazla güvenlik sağlar. Blokları sürekli yeniden hesaplama ihtiyacı nedeniyle, yazma hızı nispeten yavaştır.

RAID 6

RAID 6 veri kurtarma RAID seviye 6, RAID 5'e benzer bir yaklaşım izler. Bu yaklaşımla da veriler, tümleşik depolama bileşenlerine eşit ve bloklar halinde dağıtılır ve eşlik bilgisi daha fazla güvenlik sağlar. Kurtarma için ikinci veriler iki kopya halinde oluşturulur. Bu durum, bu RAID tipinin iki adede kadar (en az dört) sabit diskin aynı anda arızalanmasıyla başa çıkabileceği anlamına gelir. Bu nedenle ağ, yüksek düzeyde veri güvenliği ve iyi okuma erişimi sunar. Eşlik bloklarını hesaplamak RAID 5'e göre daha fazla zaman aldığından yazma hızı daha da yavaştır.

RAID 10

RAID 10 veri kurtarma RAID 10 veya RAID 1 + 0, RAID düzey 0 ve RAID düzey 1'in özelliklerini birleştirir: daha yüksek veri çıkış hızı ve artırılmış veri güvenliği. Bu amaçla, birkaç RAID 1 sistemi bir RAID 0 dizisinde birleştirilir, bu sayede en az dört sabit sürücü gerekir.

RAID Sunucu ve Yapılandırmaları

Dünyanın her yerinden küçük ila orta ölçekli işletmelerin büyük bir çoğunluğu, depolama çözümleri için RAID ile yapılandırılmış olan sistemlere döndü. RAID Dizelerini günümüzde şirketlerde kullanmanın en çok sık verilen nedenleri arasında, çözümün sunduğu hasara karşı yüksek tolerans seviyeleri ve sistemin düşük edinme ve bakım maliyetleri sayılabilir.

Ancak bir Server RAID Dizesi, (sabit diskler ve kontrol birimi kartları da dahil) bileşen arızaları veya çalışma ve uygulama bozulması sonucunda bozulduğunda, verileri kullanılamaz ve çoğu durumda da bozuk halde bırakır.

NAS RAID veri yapılandırmalarının çoğu zaman üreticilere bağlı olarak (ve çoğu zaman rekabet nedenlerine dayanan) farklı veri yerleşimleri bulunduğundan, Sanal Sunucu RAID veri kurtarması çok hassas bir görevdir. Server RAID dizelerinin donanım, ürün yazılımı ve yazılım seviyelerinde nasıl yapılandırıldığı hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmadan yapılan veri kurtarma denemeleri sadece başarısız olmakla kalmaz, aynı zamanda verilerin daha fazla bozulmasına da neden olur.

RAID Dizesi depolama teknolojisi hakkındaki geniş bilgisi sayesinde MyDISK Veri Kurtarma Hizmetleri, verileri piyasadaki ilkinden sonunculara kadar çoğu NAS, SAN ve Sunucu raid yapılandırmalarından başarıyla kurtarabilir.

Desteklenen raid sunucu ve yapılandırmaları, aşağıdakileri kapsar:

RAID Dizesi Seviyeleri RAID Dizesi Sabit Disk Tipleri Sunucu Marka ve Ortamları için RAID Veri Kurtarması
 • RAID 0
 • RAID 0 1
 • RAID 1
 • RAID 1E
 • RAID 3
 • RAID 4
 • RAID 5
 • RAID 5E
 • RAID 5EE
 • RAID 6
 • RAID 10
 • RAID 50
 • RAID 51
 • RAID 60
 • RAID ADG
 • PATA/SATA
 • SAS
 • SCSI
 • Fiber Kanalı
 • FCoE
 • AoE
 • iSCSI
 • eSATA
 • Tüm ProLiant Serileri
 • Tüm PowerEdge Serileri
 • IBM xSeries, Power Serisi (AIX, Linux) ve depolama alt sistemleri
 • Tüm Intel ve AMD ürün serileri
 • SAN ve NAS’a dayalı RAID Dizeleri ve bağımsız depolama sistemleri
 • EMC ve NetApp ürün serileri

RAID Dizeleri Neden Arızalanır?

Hatalar, dört genel kategoriye ayrılır:

 • Donanım kaynaklı RAID hatası,
 • İnsan hatası,
 • Yazılım kaynaklı RAID hatası,
 • Uygulama hatası.
Donanım Kaynaklı RAID Hatası  İnsan Hatası Yazılım Kaynaklı RAID Hatası Uygulama Hatası
 • Başlatıcı Hatası
 • Bozuk sektörler
 • Kontrol Birimi Hatası
 • Kontrol Birimi Arızası Bozuk RAID Yapılandırması
 • Yıldırım, Sel ve Yangın Arızası
 • Hasarlı Motor
 • Diskin fiziksel olarak kötüye kullanılması
 • Sabit disk bileşen hatası ve çökmesi
 • Sabit disk bileşen hatası
 • Sabit disk çökmeleri
 • Sabit disk hatası
 • Başlık Çökmesi
 • Kesintili disk hatası
 • Ortam Hasarı
 • Ortam yüzeyi
 • kirlenme itibariyle kontrol edin
 • Birden fazla disk hatası
 • Ani Güç Yükselmesi
 • Güç Girişi Yanması veya hatası
 • RAID kontrol birimi hatası
 • RAID bozulması
 • RAID diski hatası
 • RAID diskinde aşırı ısınma
 • RAID diski uyumsuzluğu
 • RAID diskinde aşırı ısınma
 • RAID Dizesi bozuldu
 • Titreşim hasarı
 • Dosyaların yanlışlıkla silinmesi
 • Diskleri / Dizeyi yeniden biçimlendirme
 • Bölmeleri yeniden biçimlendirme
 • Ortam bileşenlerini yanlış değiştirme
 • Yanlışlıkla silinen kayıtlar
 • Üzerine yanlışlıkla yazılan veritabanı dosyaları
 • Çalışan tarafından sabotaj
 • Kayıp/Unutulan parola
 • Üzerine yazılan dosyalar
 • Üzerine yazılan RAID yapılandırma dosyaları
 • Üzerine yazılan RAID ayarları
 • Yanlış RAID ayarı
 • RAID kullanıcı hatası
 • Yedekleme hataları
 • Bilgisayar virüsü ve solucanı
 • Bozuk dosyalar / veriler Hasarlı dosyalar veya klasörler
 • Dizin bozulması
 • Ürün yazılımı bozulması
 • Yeniden bölme oluşturma
 • Sunucu kayıt defteri yapılandırması
 • Eksik bölmeler
 • RAID yapılandırması
 • Yeniden biçimlendirme
 • Çalışmayan veya dosya yükleyemeyen uygulamalar
 • Bozuk dosyalar
 • Bozuk veritabanı dosyaları
 • Veriler bozuldu
 • Kilitli veritabanları erişimi engelliyor
 • Silinen tablolar

RAID Verileri Hangi Durumlarda Geri Yüklenebilir?

Raid Veri kurtarma, çeşitli sorun durumlarında yapılan bir işlemdir. MyDisk ile RAID sisteminiz fiziksel, elektronik veya mantıksal olarak hasar görmüşse, RAID veri kurtarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bir RAID veri kurtarma işlemine genellikle aşağıdaki nedenler sebep olmaktadır:

 • Yanlışlıkla silme, biçimlendirme RAID veri kurtarma,
 • Bir veya daha fazla sabit sürücünün (kontrol) elektroniğinin arızası,
 • Isı ve su hasarı,
 • Bir şok veya düşme sonrası hasar,
 • Yazılım hatası veya virüs saldırısı,
 • Diğer çeşitli yazılım, donanım ve kullanıcı hataları.

Sebebini tam olarak anlamadığınız ve RAID veri kurtarma gerektiren özel bir veri kaybınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

RAID Veri Kurtarmada Uzmanlık Bilgisi

RAID bağlantılarındaki sabit sürücüler mekanik, elektriksel olarak veya mikro program alanında (ürün yazılımı) hasar görürse, bu genellikle veri kaybına neden olur. Nedenini bilseniz bile RAID verilerini kendiniz geri yüklememelisiniz. RAID dizisinden veri kurtarmayı, RAID kurtarma ve RAID onarımı konusunda bilgili bir uzmana bırakın. Bu arada, mantıksal hatalar nedeniyle RAID'den silinen verileri geri yüklemeniz gerektiğinde de geçerlidir. Kendi kurtarma girişiminiz başarısız olursa, RAID dizisinin veri kurtarma şansı azalır.

Sistemler arası RAID veri kurtarma konusundaki uzun yıllara dayanan deneyimimiz, başarısız bir RAID sistemini manuel olarak geri yükleme girişimlerinin başarılı veri kurtarma için önemli ölçüde ek çaba gerektirdiğini tekrar tekrar teyit etmektedir. Bazı durumlarda bu, veri kurtarmayı bile engeller. Verileriniz gerçekten önemli ve yeri doldurulamaz ise, aceleci eylemlerden kaçının. Veri kaybı durumunda verileriniz için yapabileceğiniz en iyi şey, etkilenen RAID dizisini hemen kapatmak ve doğrudan MyDisk ile iletişime geçmektir.

RAID sistemlerinden veri kurtarma konusunda bir uzman olarak, RAID sisteminden veri kurtarmayı mümkün olduğunca erken başlatabilirsek size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz. Verilerinizi RAID'den geri yüklememizi ve kurtarmamızı istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

MyDISK Raid Veri Kurtarma Hizmetleri sahip olduğu teknik altyapı ve 26 yıllık güvenilir uzman kadrosu ile yanlışlıkla silinen, kaybedilen, formatlanan, kaybolan, açılmayan, bozulmuş, Suspect, Emergency, Offline, Restoring, Recovering, Recovery Pending moddaki MySQL MSSQL veritabanı, database, mail, cari hesap, kasa defteri, veresiye  Raid 0, Raid 1, Raid 1E, Raid 0+1, Raid 1+0,  Raid 10, Raid 15, Raid 2, Raid 3, Raid 4, Raid 5, Raid 5EE, Raid 6, Raid 7, Raid 30, Raid 50, Raid 51, Raid 60, Linux Sofware Raid, Storage Spaces, Miror, Jbod, Stripe RAID yapısına sahip server, sanal sunucu, bilgisayar, notebook, NAS, DAS, SAN cihazdan verilerinizi sorunun boyutuna bağlı olarak %100'e varan başarı oranıyla kurtarma garantisi veriyor. Ancak, tarafınızdan yapılacak her türlü müdahale genel başarı oranımızı düşürecektir.

 • Detaylı bilgi için lütfen yardım destek hattımız olan 444 83 74 numaralı telefonumuzu arayınız.
MyDISK Logo