RAID Veri Kurtarma

RAID

RAID Veri Kurtarma Hakkında

Dünyanın her yerinden küçük ila orta ölçekli işletmelerin büyük bir çoğunluğu, depolama çözümleri için RAID ile yapılandırılmış olan sistemlere döndü. RAID Dizelerini günümüzde şirketlerde kullanmanın en çok sık verilen nedenleri arasında, çözümün sunduğu hasara karşı yüksek tolerans seviyeleri ve sistemin düşük edinme ve bakım maliyetleri sayılabilir.

Ancak bir Server RAID Dizesi, (sabit diskler ve kontrol birimi kartları da dahil) bileşen arızaları veya çalışma ve uygulama bozulması sonucunda bozulduğunda, verileri kullanılamaz ve çoğu durumda da bozuk halde bırakır.

NAS RAID veri yapılandırmalarının çoğu zaman üreticilere bağlı olarak (ve çoğu zaman rekabet nedenlerine dayanan) farklı veri yerleşimleri bulunduğundan, Sanal Sunucu RAID veri kurtarması çok hassas bir görevdir. Server RAID dizelerinin donanım, ürün yazılımı ve yazılım seviyelerinde nasıl yapılandırıldığı hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmadan yapılan veri kurtarma denemeleri sadece başarısız olmakla kalmaz, aynı zamanda verilerin daha fazla bozulmasına da neden olur.

RAID Dizesi depolama teknolojisi hakkındaki geniş bilgisi sayesinde MyDISK Veri Kurtarma Hizmetleri, verileri piyasadaki ilkinden sonunculara kadar çoğu NAS, SAN ve Sunucu raid yapılandırmalarından başarıyla kurtarabilir.

Desteklenen raid sunucu ve yapılandırmaları, aşağıdakileri kapsar:

RAID Dizesi Seviyeleri RAID Dizesi Sabit Disk Tipleri Sunucu Marka ve Ortamları için RAID Veri Kurtarması
 • RAID 0
 • RAID 0 1
 • RAID 1
 • RAID 1E
 • RAID 3
 • RAID 4
 • RAID 5
 • RAID 5E
 • RAID 5EE
 • RAID 6
 • RAID 10
 • RAID 50
 • RAID 51
 • RAID 60
 • RAID ADG
 • PATA/SATA
 • SAS
 • SCSI
 • Fiber Kanalı
 • FCoE
 • AoE
 • iSCSI
 • eSATA
 • Tüm ProLiant Serileri
 • Tüm PowerEdge Serileri
 • IBM xSeries, Power Serisi (AIX, Linux) ve depolama alt sistemleri
 • Tüm Intel ve AMD ürün serileri
 • SAN ve NAS’a dayalı RAID Dizeleri ve bağımsız depolama sistemleri
 • EMC ve NetApp ürün serileri

RAID Dizeleri Neden Arızalanır

Hatalar, dört genel kategoriye ayrılır: Donanım kaynaklı RAID hatası, insan hatası, yazılım kaynaklı RAID hatası ve uygulama hatası.

Donanım Kaynaklı RAID Hatası  İnsan Hatası Yazılım Kaynaklı RAID Hatası Uygulama Hatası
 • Başlatıcı Hatası
 • Bozuk sektörler
 • Kontrol Birimi Hatası
 • Kontrol Birimi Arızası Bozuk RAID Yapılandırması
 • Yıldırım, Sel ve Yangın Arızası
 • Hasarlı Motor
 • Diskin fiziksel olarak kötüye kullanılması
 • Sabit disk bileşen hatası ve çökmesi
 • Sabit disk bileşen hatası
 • Sabit disk çökmeleri
 • Sabit disk hatası
 • Başlık Çökmesi
 • Kesintili disk hatası
 • Ortam Hasarı
 • Ortam yüzeyi
 • kirlenme itibariyle kontrol edin
 • Birden fazla disk hatası
 • Ani Güç Yükselmesi
 • Güç Girişi Yanması veya hatası
 • RAID kontrol birimi hatası
 • RAID bozulması
 • RAID diski hatası
 • RAID diskinde aşırı ısınma
 • RAID diski uyumsuzluğu
 • RAID diskinde aşırı ısınma
 • RAID Dizesi bozuldu
 • Titreşim hasarı
 • Dosyaların yanlışlıkla silinmesi
 • Diskleri / Dizeyi yeniden biçimlendirme
 • Bölmeleri yeniden biçimlendirme
 • Ortam bileşenlerini yanlış değiştirme
 • Yanlışlıkla silinen kayıtlar
 • Üzerine yanlışlıkla yazılan veritabanı dosyaları
 • Çalışan tarafından sabotaj
 • Kayıp/Unutulan parola
 • Üzerine yazılan dosyalar
 • Üzerine yazılan RAID yapılandırma dosyaları
 • Üzerine yazılan RAID ayarları
 • Yanlış RAID ayarı
 • RAID kullanıcı hatası
 • Yedekleme hataları
 • Bilgisayar virüsü ve solucanı
 • Bozuk dosyalar / veriler Hasarlı dosyalar veya klasörler
 • Dizin bozulması
 • Ürün yazılımı bozulması
 • Yeniden bölme oluşturma
 • Sunucu kayıt defteri yapılandırması
 • Eksik bölmeler
 • RAID yapılandırması
 • Yeniden biçimlendirme
 • Çalışmayan veya dosya yükleyemeyen uygulamalar
 • Bozuk dosyalar
 • Bozuk veritabanı dosyaları
 • Veriler bozuldu
 • Kilitli veritabanları erişimi engelliyor
 • Silinen tablolar

MyDISK Raid Veri Kurtarma Hizmetleri sahip olduğu teknik altyapı ve 26 yıllık güvenilir uzman kadrosu ile yanlışlıkla silinen, kaybedilen, formatlanan, kaybolan, açılmayan, bozulmuş, Suspect, Emergency, Offline, Restoring, Recovering, Recovery Pending moddaki MySQL MSSQL veritabanı, database, mail, cari hesap, kasa defteri, veresiye  Raid 0, Raid 1, Raid 1E, Raid 0+1, Raid 1+0,  Raid 10, Raid 15, Raid 2, Raid 3, Raid 4, Raid 5, Raid 5EE, Raid 6, Raid 7, Raid 30, Raid 50, Raid 51, Raid 60, Linux Sofware Raid, Storage Spaces, Miror, Jbod, Stripe RAID yapısına sahip server, sanal sunucu, bilgisayar, notebook, NAS, DAS, SAN cihazdan verilerinizi sorunun boyutuna bağlı olarak %100'e varan başarı oranıyla kurtarma garantisi veriyor. Ancak, tarafınızdan yapılacak her türlü müdahale genel başarı oranımızı düşürecektir.

 • Detaylı bilgi için lütfen yardım destek hattımız olan 444 83 74 numaralı telefonumuzu arayınız.
MyDISK Logo