Kayıp veya Silinen Dosyaları Kurtarma Nasıl Yapılır

Kayıp veya Silinen Dosyaları Kurtarma Nasıl Yapılır

Silinen dosyaları geri getirme nasıl yapılır?

Bilgisayarınızda bir dosyayı bulamıyorsanız ya da bir dosyayı yanlışlıkla değiştirdiyseniz veya sildiyseniz, bu dosyayı (Windows yedekleme kullanıyorsanız) yedekten geri yükleyebilir veya önceki bir sürümden geri yükleyebilirsiniz. Önceki sürümler, Windows'un bir geri yükleme noktasının parçası olarak otomatik olarak kaydettiği dosya ve klasörlerin kopyalarıdır. Önceki sürümlere bazen Volume Shadow Copy, gölge kopya da denebilir.

Dosyaları Yedekten geri yüklemek için;

  1. Yedekleme ve Geri Yükleme'yi açmak için Başlangıç düğmesi,  Denetim MasasıSistem ve Bakım ve ardından Yedekleme ve Geri Yükleme öğelerini seçin.
  2. Dosyalarımı geri yükle'yi seçin ve ardından sihirbazdaki adımları izleyin.

Silinen bir dosya veya klasörü Önceki Sürümleri Geri Yüklemek için;

  1. Başlangıç düğmesini ve ardından  Bilgisayar’ı seçerek Bilgisayar’ı açın.
  2. Silinen veya değiştirilen dosya veya klasörü içeren klasöre gidin, sağ tıklayın ve ardından Önceki sürümleri geri yükle'yi seçin. Klasör bir sürücünün en üst düzeyindeyse (örneğin C:\ dizinindeyse), sürücüye sağ tıklayın ve ardından Önceki sürümleri geri yükle'yi seçin. Dosya veya klasörün kullanılabilir önceki sürümlerinin listesini görebilirsiniz. Her iki tür de kullanılabiliyorsa liste, geri yükleme noktalarını yanı sıra (dosyalarınızı yedeklemek için Windows Yedekleme'yi kullanıyorsanız) bir yedekte kaydedilmiş dosyaları da içerir.
MyDISK Logo