E-Defter Berat Silme Raporu

E-Defter Berat Silme Raporu

Yasal yükleme süresi geçen e-Defterlerde hatanın (muhasebe programı veya uyumlu yazılım programı kaynaklı eksik veya hatalı veri girişleri, teknik nedenlerle yevmiye ve kebir defterlerinin boş olarak oluşturulması vb.) Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre yapılacak kayıtlarla izleyen ay veya aylarda düzeltilebilmesinin mümkün olmadığı durumlar ve siber saldırı sonrasında bilgisayar sistemlerinize fidye virüsü bulaştıran saldırganlar ticari verilerinizi kaybetmenizin dışında sizi mali ve hukuki açıdan  sıkıntılı duruma sokabilir ve E-defter, e-beyanname kayıtlarının imha edilmesi, şifrelenmesi ya da ulaşılamaması durumu ile başbaşa kalabilirsiniz.

Ticari ve mali verileriniz, E-defter ve e-beyanname raporlarınız hackerlar, saldırganlar tarafından şifrelenmiş, imha edilmiş ise bu durum düzenleyeceğimiz e-defter berat silme raporu ile tutanak altına alınacaktır. Düzenlenen e-defter berat silme raporu gerçeği yansıtacak niteliktedir. Çünkü son dönemde oluşan siber saldırılardan sonra e-defter ya da e-beyannameleri vermek istemeyen kişiler siber saldırıya uğradığını iddia ederek sorumluluktan muaf olmaya çalışmaktadır. Bu konuda yazılması gereken e-defter berat silme raporu ISO 27001 ile ISO 9001 standartlarımıza dayandırılmakta ve aynı zamanda kendi bünyemizde istihdam ettiğimiz Bilgi Güvenliği Baş Denetçileri ve Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığına kayıtlı yeminli bilirkişilerce yazılmaktadır. Düzenleyeceğimiz rapor Gelir İdaresi Başkanlığına, tüm kamu kurum ve kuruluşlara verebileceğiniz hukuki bir belge niteliğindedir.

Vergi Mükelleflerin bilgisayar sistemlerinde muhafaza etmiş oldukları e-Defter ve beratlarının siber saldırı, virüs vb. nedenlerle zarar görmesi halinde ne yapılması gerekenler.

  • Tarafınıza düzenleyeceğimiz  oluşan durum ile ilgili (virüs, hack vs.) durum tespit tutanağının, raporunun sunulması,.
  • Cumhuriyet Başsavcılığına konuyla ilgili suç duyurusunda bulunup, hazırlanan suç duyurusu metni dilekçeye eklenmeli,
  • Suç duyurusunda bulunulduktan sonra savcılık, konunun araştırılması için emniyet siber suçlar birimine bir yazı göndermekte yine bu yazıda dilekçeye eklenmelidir.

Eğer aşağıdaki durumlardan birine mağruz kaldıysanız düzenleyeceğimiz rapora ihtiyaç duyabilirsiniz;

  • e-defter berat iptali
  • e-defter berat silme

  

MyDISK Logo