E-Defter E-Berat Silme Raporu

E-Defter Berat Silme Raporu

MyDISK'in Gelir İdaresi Başkanlığının İstemiş Olduğu Belge ve Standartlara Sahip Olduğunu Biliyormuydunuz.

 • T.C Adalet Bakanlığı Bilirkişi Dairesine Bağlı Yeminli Bilirkişi sıfatlarına sahiptir.
 • Adli Bilişim sertifikalarına sahip en eski veri kurtarma ve adli bilişim firmasıdır.
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı sertifikalarına sahiptir.
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir.

e-Defter nedir?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

e-Defter beratı nedir?

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

Elektronik Ortamda Muhafaza ve İbraz Sorumluluğunun Yerine Getirilmemesi Durumunda Cezai Müeyyideler

Mükellefin e-defter muhafaza ve ibraz yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda da Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Bu kapsamda Mükellefe uygulanacak cezai yaptırımlar aşağıdaki gibidir;

 • Özel Usulsüzlük Cezası:

Vergi Usul Kanununun “bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için ceza” başlıklı mükerrer 355. madde hükümlerine göre; Vergi Usul Yasasına göre tutmak ve muhafaza etmek zorunluluğunda bulundukları defter ve belgelerini Vergi Usul Kanununun 135. maddesinde gösterilen incelemeye yetkili makam ve elemanlara gösterdikleri süreler içinde ibraz etmeyen mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilir.

 • Vergi Ziyaı Cezası:

Mükelleflerin Vergi Usul Kanununa göre tutmak ve muhafaza etmek zorunda oldukları defter ve belgelerini yine Vergi Usul Yasasının 135. maddesinde gösterilen incelemeye yetkili makam ve elemanlara gösterdikleri süreler içinde ibraz etmemelerinden dolayı Vergi Usul Kanununun 341. maddesinde gösterildiği şekilde vergi ziyaının oluşması halinde, Vergi Usul Kanununun “vergi ziyaı suçu ve cezası” başlıklı 344. maddesine göre vergi ziyaı cezası uygulanır.

 • Savcılığa Bildirme:

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutmak ve muhafaza etmek yükümlülüğünde bulundukları defterler ve belgelerini ibraz yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun 359. maddesindeki hürriyeti bağlayıcı cezaların uygulanabilmesi açısından cumhuriyet savcılıklarına duyuruda bulunulur.

 

Vergi Mükelleflerin bilgisayar sistemlerinde muhafaza etmiş oldukları e-Defter ve beratlarının siber saldırı, virüs vb. nedenlerle zarar görmesi halinde ne yapılması gerekenler.

 • Tarafınıza düzenleyeceğimiz  oluşan durum ile ilgili (virüs, hack vs. ) durum tespit tutanağının, raporunun sunulması. Yasal yükleme süresi geçen e-Defterlerde hatanın (muhasebe programı veya uyumlu yazılım programı kaynaklı eksik veya hatalı veri girişleri, teknik nedenlerle yevmiye ve kebir defterlerinin boş olarak oluşturulması vb.) Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre yapılacak kayıtlarla izleyen ay veya aylarda düzeltilebilmesinin mümkün olmadığı durumlar ve siber saldırı sonrasında bilgisayar sistemlerinize fidye virüsü bulaştıran saldırganlar ticari verilerinizi kaybetmenizin dışında sizi mali ve hukuki açıdan  sıkıntılı duruma sokabilir ve E-defter, e-beyanname kayıtlarının imha edilmesi, şifrelenmesi ya da ulaşılamaması durumu ile başbaşa kalabilirsiniz.

Ticari ve mali verileriniz, E-defter ve e-beyanname raporlarınız hackerlar, saldırganlar tarafından şifrelenmiş, imha edilmiş ise bu durum düzenleyeceğimiz e-defter berat silme raporu ile tutanak altına alınacaktır. Düzenlenen e-defter berat silme raporu gerçeği yansıtacak niteliktedir. Çünkü son dönemde oluşan siber saldırılardan sonra e-defter ya da e-beyannameleri vermek istemeyen kişiler siber saldırıya uğradığını iddia ederek sorumluluktan muaf olmaya çalışmaktadır. Bu konuda yazılması gereken e-defter berat silme raporu ISO 27001 ile ISO 9001 standartlarımıza dayandırılmakta ve aynı zamanda kendi bünyemizde istihdam ettiğimiz Bilgi Güvenliği Baş Denetçileri ve Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığına kayıtlı yeminli bilirkişilerce yazılmaktadır. Düzenleyeceğimiz rapor Gelir İdaresi Başkanlığına, tüm kamu kurum ve kuruluşlara verebileceğiniz hukuki bir belge niteliğindedir.

 • Cumhuriyet Başsavcılığına konuyla ilgili suç duyurusunda bulunup, hazırlanan suç duyurusu metni dilekçeye eklenmeli,
 • Suç duyurusunda bulunulduktan sonra savcılık, konunun araştırılması için emniyet siber suçlar birimine bir yazı göndermekte yine bu yazıda dilekçeye eklenmelidir.

Eğer aşağıdaki durumlardan birine mağruz kaldıysanız düzenleyeceğimiz rapora ihtiyaç duyabilirsiniz;

 • e-defter berat iptali
 • e-defter berat silme, gib berat silme
 • e-defter Beratlarının Süresinde Sisteme Yüklenememesi
 • e-defterleri Yasal Süresinde Sisteme Yüklememenin Cezası
 • e-defterin süresinde verilmemesi cezası  
MyDISK Logo