NAS / DAS / SAN Veri Kurtarma

NAS / DAS / SAN

Şirketler içlerinde birçok sektör ve bu sektörler de kapsamında, birçok birim bulundurur. Şirketler sahip oldukları bilgileri iyi bir şekilde sunarak kendilerine müşteri çekerler. Aynı şekilde, bilgilerini sunabilmek ve güvenilirliği sağlayabilmek için müşteriden bilgilerini isterler. Oluşan bu bilgi dünyası şirket ve müşteriler için büyük önem arz etmektedir. İşlerin devamlılığı bu bilgilerin korunması ile mümkündür demek yanlış bir bilgi olmayacaktır. Bu noktada karşımıza bu bilgileri koruyacak sistemler çıkmaktadır. Bu sistemler hem depolama hem de sorun çıkması durumunda kurtarma işlemini gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

MyDisk Veri Kurtarma bu alanda öncü şirketlerdendir. Veri kurtarma alanında son teknoloji  yöntemlerden faydalanmaktadır. NAS / DAS / SAN veri kurtarma ve depolanması veri korumada en önemli yöntemlerden biridir.

MyDisk önemli yöntemlerden olan NAS / DAS / SAN depolama türlerinde bir problem çıkması durumunda hızlıca müdahale edebilecek sisteme sahiptir. Sahip olduğu sistemler sayesinde deprem, sel, yere düşürme, yanlışlıkla dosya silme gibi durumlarda bile %100'e yakın veri kurtarımı gerçekleştirmektedir.

NAS / DAS / SAN Veri Kurtarma Hizmeti Neden Önemli?

Depolama sistemleri, verilerin sağlıklı bir şekilde erişimi, kaydedilmesi ve yönetimini sağlayan sistemlerdir. Dünya üzerinde depolama ihtiyaçlarının artması ile birlikte, disk kapasiteleri ve depolama alanlarında da sürekli bir artış görülmektedir. Öyle ki, 2008 yılından beri veri kapasitesindeki yıllık artış %43’ün üzerindedir.

En değerli kaynağınız olan verileriniz, iş sürecinize bağlı olarak zaman içerisinde giderek artmakta ve bunun doğal sonucu olarak verilerin güvenli bir şekilde depolanması gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Kritik iş uygulamaları ve veri yönetimi için doğru sunucu çözümlerinin seçilmesi, gerek iş sürekliliği gerek veri güvenliği için çok önemlidir. Ayrıca, bu bilgilere kesintisiz olarak ulaşılması, sunucu ve depolama cihazlarının çökmesi veya felaket durumları da bile  iş sürekliliğinin sağlanması gereklidir. 

Çok değerli olan verilerin kaybolması veya tekrar girilmesi zaman, emek ve işletme maliyetlerini arttırıcı unsurlardır. Şirketler bu sorunları en aza indirdiği sürece karlılığını koruyabilir. Sorunların çözümü için harcanan zaman, ilişkilerin aksaması ve işgücü kaybı doğurur bu da telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır.

Dünya genelindeki şirketlerin üçte biri şirket faaliyetleri için hayati önem taşıyan veriler de dahil olmak üzere çeşitli veri kayıpları ile karşı karşıya kalırken, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 49'u ise bir çok sebepten dolayı veri kaybına uğramış bulunmaktadırlar. 

Veri Depolama Türleri

Kurumsal şirketlerde depolama türleri şu şekildedir:

 • DAS (Direct Attached Storage)
 • SAN (Storage Area Network)
 • NAS (Network Attached Storage)

Bu sistemlerin çalışma şekilleri ve sağladıkları birbirinden farklıdır. Şirketin ihtiyaçlarına, sahip olduğu imkana göre uygun olan sistemi seçmesi gerekmektedir. Seçilen her sistemin amacı; verilerin güvenli bir şekilde saklanması, kolayca ulaşılmasıdır.

DAS (Direct Attached Storage) Nedir?

DAS, sunucuya direkt bağlanan disk ya da kablo yardımıyla bağlanan disk gruplarına denir. Bu sistemde kullanım sırasında sunucuda bir arıza olması halinde depolanan veriye de erişilememektedir. DAS depolama sisteminde, farklı hız ve performans göstermesini sağlayacak disk çeşitleri bulunmaktadır.

Avantajları

DAS depolama türünün sağladığı avantajlar şunlardır:

 • Diğer depolama sistemlerine nazaran daha ekonomik bir sistemdir. Ek parçalar gerektirmemesi onu daha uygun hale getirmektedir.
 • Direkt sunucuya bağlanması nedeniyle ekstra network cihazı gerektirmemektedir.
 • Kurulumu, bakımı ve yönetilmesi en kolay depolama sistemidir.

Dezavantajları

Her sistemde olduğu gibi DAS’ın da bazı zorlayabilecek özellikleri bulunabilmektedir. Bu özellikler şunlardır:

 • Direkt sunucuya bağlı olması herhangi bir elektrik kesintisi veya arıza durumunda sistemin kullanılamamasına neden olmaktadır.
 • Veri merkezileştirme yapmak diğer sistemlere göre daha karışık ve risklidir. Böyle olmasında tek bir sunucuya bağlı olmasının etkisi bulunmaktadır.
 • Ek depolama alanı ihtiyacını karşılamak için sistem ayarlamalarını yapmak, diğer sistemlere göre daha uğraştırıcıdır.

NAS (Network Attached Storage) Nedir?

NAS, kendi işletim sistemine sahip olan, network üzerinden erişimi sağlanabilen depolama sistemidir. Bu depolama sistemi sayesinde aynı anda birden fazla sunucuya hizmet verilebilmektedir. Bu hizmetin yapılmasını sağlayan doğrudan bir sunucuya bağlanmayıp, network üzerinden iletişimin sağlanmasıdır.

Network üzerinden bağlantının sağlanması NAS sistemini DAS’tan ayırmaktadır.

Avantajları

NAS depolama türünün kullanılması durumunda sağladığı faydalar şunlardır:

 • NAS sistemi sadece dosya erişim hizmetlerine gücünü kullanmaktadır. Bu da performans açısından diğer sistemlere göre daha yüksek performans göstermesini sağlamaktadır.
 • NAS sistemi için orta fiyatlı bir çözümdür demek mümkündür.
 • Depolama alanı açısından DAS’tan daha fazla alana sahiptir.
 • NAS sistemi birçok erişim protokolünü desteklemektedir. Bu nedenle NAS sistemine herhangi bir işletim sisteminden erişilebilmektedir.
 • Sistemin kurulumu ve yönetimi oldukça kolaydır.

Dezavantajları

NAS sisteminin kullanılması durumunda karşılaşılabilecek zorlukları şunlardır:

 • Diğer depolama türlerinden SAN’a göre daha yavaş çalışmaktadır.
 • NAS depolama sistemi bazı protokollerde kullanılamamaktadır. Sisteme erişim için network altyapısı üzerinden Ethernet protokollerini kullanmak gerekmektedir.
 • Büyük şirketler için çok güvenilir bir sistem değildir. Daha çok küçük ve orta ölçekli şirketlerin kullanımı için uygun bir sistem olduğu söylenebilir.

SAN (Storage Area Network) Nedir?

SAN, bilgisayar ve sunucuların depolama sistemlerine bağlanmasını sağlayan bir networktür. İçeriğinde yüksek kapasiteli disk dizileri içermektedir. Bunlar HBA’ler ve Logical Unit Numbers’tır.

SAN depolama sistemi sayesinde birden fazla sunucu depolama havuzlarına bağlanabilmektedir. Günümüzde bu sistemler oluşturulurken SAN ve NAS depolama türü bir arada sunulmaktadır. Bunun nedeni iki türün de bileşen ve teknolojik özellikler açısından aynı olmalarıdır. İçerdiği diskler de aynı özellikler göstermektedir. Aralarındaki fark erişim yöntemlerindeki farklılıklardır.

SAN sisteminde erişim blok düzeyinde sağlanmaktadır. Bunun anlamı disk içeriğine dosya olarak erişmek istendiğinde, dosya protokolleri yerine başka yol izlenebilmesidir. Dosya olarak erişebilmek için Fiber Channel over Ethernet gibi protokollerden yararlanabilmektedir. Bu şekilde veri blokları doğrudan disklere yazılmaktadır.

Avantajları

SAN depolama türü beraberinde birçok kolaylık getirmektedir. Bu kolaylıklar şöyle sıralanabilir:

 • Depolama ve sunucu kaynaklarının birbirinden bağımsız depolama sisteminin tek bir havuzda toplanmasını sağlamaktadır. Bu havuzdan gerektiği noktada depolama alanı ataması yapılabilmektedir.
 • Depolama alanında arttırma ya da azaltma işlemi yapılması sırasında cihazların yeniden başlatılması işlemi gerekebilmektedir. Bu sistem sayesinde bunun yapılmasına gerek kalmamaktadır.
 • Tek bir ortak altyapı kullanılarak depolama alanı ekleme işlemi yapılmasını sağlar.
 • Birden fazla sisteme paylaştırılabilecek depolama alanlarının oluşturulmasını sağlar.
 • Cihazdan cihaza veri aktarımının herhangi bir sunucu müdahalesini ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
 • Yapısında birçok yedek bileşen içermektedir. Bunlar; birden çok network cihazı, güç kaynakları, storage ve disklerdir.

Dezavantajları

SAN depolama türünün sistemde kullanılmasıyla karşılaşılabilecek zorluklar şöyle sıralanabilir:

 • Ekonomik olarak diğer depolama türlerine göre daha pahalı bir sistemdir.
 • Yapılandırma ve yönetim açısından daha karmaşık bir yapıya sahiptir.
 • SAN’ı yönetebilmek için hâkim olunması gereken belli teknolojiler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; LUN kurulumu, Fiber Channel network ve block sizing’tir. Bu nedenle bu sistemi kullanan şirketler sadece bu sistem için özel departman oluşturmaktadır.

SAN, DAS ve NAS Veri Depolama ve Kurtarma Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Şirketlerde veri birikimi artıkça onların korunması için gereken alan ihtiyacı da artmaktadır. Bu noktada birçok güvenlik ve depolama sistemin oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bulunan her yöntem oldukça işe yarar, faydalı yöntemlerdir. Bu yöntemlerin tercih edilmesindeki koşulları şirketin sahip olduğu koşullar oluşturmaktadır. Şirketin koşullarına hangi sistem uygunsa onu tercih etmesi hem daha ekonomik hem daha pratik olacaktır. Çünkü faydalı olan bu yöntemler sistemler açısından çeşitlilik içermektedir. Bazı sistemler kimi donanımlara ihtiyaç duyarken bazılarının böyle bir ihtiyacı bulunmamaktadır. Sistemlerin içeriğindeki farklılıklar şöyle sıralanabilir;

DAS

 • Ucuz ve yönetimi kolay olan bir sistemdir.
 • Sunucunun imkân tanımadığı işletim sistemlerine bu sistem aracılığıyla paylaşım yapılamamaktadır.
 • Yerel ağda meydana gelebilecek olumsuzluklardan etkilenen bir sistemdir.
 • Diğer depolama türlerinden farklı olarak sunucu arızalanırsa veri saklama alanına erişim sağlanamamaktadır.

NAS

 • Diğer depolama türlerine göre veri kayıpları yaşama riski daha yüksektir.
 • Tüm işletim sistemlerine paylaşım yapılabilmektedir.
 • Kendi işletim sistemine sahiptir ve network üzerinden erişim sağlanabilmektedir.
 • Depolama alanı DAS sistemine göre çok daha geniştir.
 • DAS sisteminden farklı olarak birden fazla sunucuya aynı anda bağlanabilmektedir.
 • SAN depolama sistemine göre maliyeti daha düşüktür ve o sisteme göre kullanımı daha kolaydır.
 • SAN’ın bağlantıda sorun yaşadığı birçok cihaza NAS sisteminde bağlanılabilmektedir.

SAN

 • SAN depolama sistemi güvenilirlik ve eş zamanlı iletişim anlamında yüksek bir işleyiş sunmaktadır.
 • Diğer depolama türleri olan NAS ve DAS’a göre daha karışık bir yönetime sahiptir.
 • Maliyeti diğer depolama türlerinden daha yüksektir.
 • Sisteme bağlı olan bilgisayarlar depolama alanına girmek için sunucuya bağlanmak zorunda kalmamaktadır.
 • NAS sistemindeki gibi her cihaza bağlanamamaktadır. İşletim sistemi seçenekleri sınırlıdır.
 • NAS ve DAS’ın aksine yalnızca Fiber Kanal üzerinden veya SCFI sunucu sınıfı bağlanabilmektedir.

Veri Kurtarma Hizmeti

Verilerin korunması şirketler için en önemli konular arasında yer almaktadır. Bu nedenle korunma işlemi için birçok yöntem mevcuttur. Fakat bazen işler ters gidebilir ve yöntemler işe yaramayıp veri kaybı yaşanabilir. İşte bazı şirketler veri korunması ile birlikte ters giden işlerin kolaylıkla toparlanabilmesi için de çalışmaktadır. MyDisk bu konuda en güvenilir hizmeti yıllardır sunmakta ve her geçen gün sistem ve yöntemlerini geliştirmektedir. Son teknoloji kullanımı ve kaybolan verilerin tamamına yakınını kurtarma başarısıyla şirketlerin güvenini kazanmış durumdadır.

MyDisk Veri Kurtarma Hizmetlerinde NAS / DAS /SAN ünitelerine ücretsiz inceleme yaptırılabilmektedir. Bu ünitelerle alakalı her türlü destek en iyi şekilde alınabilmektedir.

Veri Kaybının Nedenleri
 • Cihaz üzerinde bulunan işletim sisteminin silinmesi, yeniden yüklenmesi, kurulum yapılması 
 • Cihaz üzerinde bulunan işletim sisteminde sistem geri yükleme yapılması
 • Cihaz üzerinde bulunan raid yapı ayarlarının silinmesi, çökmesi, yeniden oluşturulması
 • Çalışan sistem üzerinden hard disklerin çalışırken yerinden sökülmesi, çıkartılması
 • Hard disk sıralarının karıştırılması
 • Fiziksel arızalı hard diske chkdsk, scandisk, fsck yapmak
 • Bilgisayar sisteminin yavaşlaması, donması, kilitlenmesi, resetlemesi
 • Bilgisayar sisteminin boot etmemesi, açılmaması
 • Mavi ekran hatası
 • Cihazın ekonomik kullanım ömrünü doldurması
 • Aşırı kullanım, yüklenme
 • Aşırı sıcaklık ve ısınma
 • Firmware güncellemesi
 • Raid kontrol kartının bozulması, çalışmaması
 • Zararlı yazılımların sisteme zarar vermesi
 • Virüs, hacker saldırısı
 • Yangın
 • Sabotaj
 • Dosya ve klasör yapısının bozulması
 • Bilerek veya yanlışlıkla klasör, dosya silme
 • Silinen verilerin üzerine tekrar yazma
 • Yedek almadan biçimlendirme yapmak, format atmak
 • Bölümlendirme (repartition)
 • Partition, bölümlendirme yapısının raw formatına dönüşmesi
 • Bilgisayarı fabrika ayarlarına döndürmek
 • Kurtarma Cd'si kullanma
 • Elektrik kesintisi, ani voltaj dalgalanmaları
 • Güç kaynağının, anakartın bozulması
 • Üretim hatası
 • Fiziksel kullanıcı hasarları (Düşme, Düşürme, Darbe)
 • Kullanım ve kullanıcı hatası, ihmal
 • Doğal afet ve felaketler (sel, yangın, deprem vb.) 
 • Cihazın üzerine dökülen sıvı maddeler, sıvı teması
 • Mekanik arızalar
 • Tozlu ortamlar
 • Hard diskin çalışmaması, görmemesi, tanınmaması
 • Hard diskin bozulması, yanması, zarar görmesi, disk ve plaka yüzeyinin çizilmesi
 • Hard diskin sesli çalışması, kafa atması, kafa vurması, okuyucu kafaların kopması, deforme olması
 • Backup, yedeklerin çalışmaması
 • SQL veritabanının bozulması,attach edilememesi, silinmesi, drop olması
 • SQL veritabanının suspect moduna düşmesi
 • Veritabanı, database bozulmuş olabilir,
 • Mdf, Ldf dosyası bozulmuş olabilir,
 • Boş disk alanı kalmamış olabilir,
 • Hard diskinizde bad sectör ve bozulmalar meydana gelmiş olabilir,
 • SQL serverin açılabilmesi için yeterli ram in olmaması.

Marka cihazlardan %100'e varan başarı oranıyla hizmet seviyesine bağlı olarak 1 saat gibi kısa bir sürede veri kurtarma garanti veriyoruz.

Hizmet Verdiğimiz NAS DAS SAN Veri Depolama Markaları
 • Apple,
 • Asustor, 
 • Buffalo, 
 • Dark, 
 • Dlink, 
 • Drobo,
 • Emc, 
 • G-Technology, 
 • HP, 
 • Intel, 
 • Iomega, 
 • LaCie, 
 • Lenovo, 
 • LG, 
 • Linksys, 
 • Logilink, 
 • Netgear, 
 • Promise, 
 • Qnap, 
 • Seagate,
 • Snap,
 • Snc,
 • Synology,
 • Thecus,
 • Western Digital, 
 • Zyxel  

MyDISK Veri Kurtarma Hizmetleri sahip olduğu teknik altyapı ve 26 yıllık güvenilir uzman kadrosu ile bahsi geçen NAS / DAS / SAN veri saklama, depolama cihazlarından yanlışlıkla silinen, kaybedilen, formatlanan, kaybolan, açılmayan, bozulmuş, Suspect, Emergency, Offline, Restoring, Recovering, Recovery Pending moddaki MySQL MSSQL veritabanı, database, mail, cari hesap, kasa defteri, veresiye ve her türlü şahsi ve ticari program verilerinizi sorunun boyutuna bağlı olarak %100'e varan başarı oranıyla kurtarma garantisi veriyor. Ancak, tarafınızdan yapılacak her türlü müdahale genel başarı oranımızı düşürecektir.

Detaylı bilgi için lütfen yardım destek hattımız olan 444 83 74 numaralı telefonumuzu arayınız. 

MyDISK Logo