Şirketlerde Bilirkişi Tutmanın Önemi

Şirketlerde Bilirkişi Tutmanın Önemi

Şirketlerde Özel Bilirkişi Tutmanın Önemi


Bilirkişi kimdir?
Bilirkişi kanunda uzmanlığı, teknik veya özel bilgi gerektiren görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişidir. Suçluların kendisini savunması için lehindeki bulguları ortaya çıkaracak aleyhindekileri çürütecek uzman bilirkişilere de ihtiyaç duyabilir.
Örnek vermek gerekirse bir IT çalışanı işlediği suçu işlememiş gibi göstermek amaçlı şirketinin loglarını değiştirip kendisini o saatler içerisinde şirkette gibi gösterebilir ve bu durumun zafiyetinden yararlanabilir.
Bu noktada bir bilirkişiye ihtiyaç duyulur. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporlar, bir davanın seyrini değiştirebildiğinden hukuk sisteminde önemli bir meslektir. Bilirkişi görevini dürüst bir şekilde tarafsız, bağımsız ve objektif olarak yerine getirmek, kendisine verilen bilgilerin ve öğrendiği sırların gizliliğini saklamakla yükümlüdür.


MyDISK uzman kadrolu bilirkişileri, hakimlerin sahip olduğu hukuk bilgisi ile çözülemeyecek teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren konularda dava raporlarını düzenlerler.
 

MyDISK Logo