Bilgi Güvenliği En Önemli Parçalarından Biri Fiziksel Güvenlik

Bilgi Güvenliği En Önemli Parçalarından Biri Fiziksel Güvenlik

Fiziksel güvenlik, personelin, donanımın, yazılımın, ağların ve verilerin bir girişimde, kurumda ciddi kayıp veya hasara neden olabilecek fiziksel eylem ve olaylardan korunmasıdır. Sürekli değişen şartlar, çevresel etkiler gereği bugün hatta şu an bile tehdit algıları (tehdit noktaları) değişmektedir ve dolayısı ile bunlara karşı alınan tedbirlerde devamlı bir değişim içindedir.
Gelişen teknoloji ile birlikte tehdit edici riskler oldukça yükseldi. İnsanların hem fiziksel hem online alandaki güvenlik ihtiyacının karşılanması için devlet tarafından alınması gereken tedbirler bulunmaktadır. Aynı şekilde kişinin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik de bilinçli olması gerekir.
Güvenliğin sağlanması için birden fazla güvenlik tedbiri uygulanıyor. Bunlar arasında siber güvenlik daha fazla önemsenirken, fiziksel güvenlik çoğu zaman göz ardı ediliyor.

Verinin fiziksel güvenliğinin etkilenebileceği iki faktör vardır. Birincisi yangın, sel gibi doğal afetler, kalıcı veri kaybına uğratabilir. İkincisi terörizm ve hırsızlığı içeren kötü niyetli saldırılar. Tüm sistemler çeşitli fiziksel güvenlik tehditlerine açıktır.

MyDISK Logo